Norge baner vei i bærekraftig reiselivsutvikling

I dag er reiselivsnæringen, norske forskere og politikere samlet i Balestrand for å diskutere hvordan Norge kan bli et mer bærekraftig ferieland. Norge ønsker å ta en lederposisjon i utviklingen av et bærekraftig reiseliv, og skal innen 2015 tilby de beste bærekraftige natur- og kulturbaserte opplevelsene i Europa.

Årets Balestrand Summit er den andre i en rekke av tre konferanser som skal munne ut i konkrete råd til regjeringen om utvikling av et bærekraftig reiseliv. Prosjektet bærekraftig reiseliv 2015 har en målsetting om at 90 % av tilbydere innen naturbasert reiseliv skal være sertifiserte som bærekraftige bedrifter innen prosjektet er over. - Økt interesse og bevissthet rundt miljøreiser stiller sterkere krav til bedriftene om tilrettelegging og markedsføring av et mer bærekraftig reiseliv. Vi tar denne utfordringen på strak arm og har sammen med 6 pilotdestinasjoner gått sammen for å løse de forskjellige utfordringene i forhold til utviklingen av et mer bærekraftig reiseliv. Vi ser frem til å lede vei på dette viktige området, sier Per Arne Tuftin reiselivsdirektør i Innovasjon Norge. Undersøkelser gjort på området viser at miljøspørsmål blir stadig viktigere for folk flest, også i forhold til valg av reise. En ny undersøkelse gjort på initiativ av Innovasjon Norge viser at mange paneldeltakere som tidligere ikke tenkte miljø har endret tankemønster den senere tiden. Gjesteundersøkelsen 2007 viser at over 50 % av besøkende til Norge allerede oppfatter Norge som en miljøvennlig destinasjon. - Dette er jo selvfølgelig et godt utgangspunkt som vi må spille videre på og konkretisere gjennom ulike tiltak og bruke aktivt i vår markedsføring av Norge, forklarer Per Arne Tuftin. 60 % av ansatte i reiselivsnæringen sier at miljømerking gir en økt opplevelse av kvalitet for kundene. - Dette viser en tydelig tro på miljøtiltak i næringen, og helt sentral i utførelsen av denne ambisjonen er selvfølgelig vilje og evne i reislivsnæringen. Vi jobber derfor med 75 sentrale aktører innenfor reiseliv til diskusjoner rundt status, mål, tiltak og indikatorer for økt bærekraft i Norge. Bærekraftig reiseliv 2015 har vært utløsende for prosesser og tiltak i bransjene allerede og har gitt motivasjon til internt arbeid, så dette arbeidet lover allerede veldig bra, avslutter Per Arne Tuftin i Innovasjon Norge. Hva er prosjekt Bærekraftig reiseliv 2015? • Bærekraftig reiseliv 2015 ledes av Innovasjon Norge med NHO Reiseliv som samarbeidspartner. Hele prosjektet er forankret i Reiselivsstrategien fra Regjeringen, hvor et av tre hovedmål er å utvikle Norge som et mer bærekraftig reisemål. • Prosjektet bygger på 10 grunnleggende prinsipper som skal definere hva et bærekraftig reiseliv er. Det innbefatter bevaring av natur, kultur og miljø, styrking av sosiale verdier og økonomisk levedyktighet. • Gjennom prosjektet inviteres reiselivsnæringen med i en prosess for å konkretisere og operasjonalisere målene gjennom seks bransjegrupper med over 70 representanter fra ulike sektorer innen reiselivsnæringen som diskutere hvordan næringen kan bli mer bærekraftig I tillegg vil det foregå en utprøving i fem utvalgte destinasjoner: Trysil, Røros, Vega, Lærdal og Geilo Fjellandsby hvor disse destinasjonene skal finne gode mål og tiltak for å øke sin vektlegging av bærekraft. • Mer informasjon: http://www.innovasjonnorge.no/Satsinger/Reiseliv/Barekraftig-reiseliv/ Om Balestrand Summit Reiselivsnæringen, forskere og offentlige møte 25. og 26. mai på Kviknes Hotel i Balestrand for å diskutere bærekraft. Arrangører er Transportøkonomisk Institutt, Universitetet i Stavanger, Innovasjon Norge, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Vestlandsforsking. Tema i år er koblingen mellom bærekraftig reiseliv og økonomisk lønnsomhet. Innovasjon Norge vil også presentere sitt største løft noen sinne – Bærekraftig reiseliv 2015 - prosessen med å få reiselivsnæringen til å gå i retning av en bærekraftig utvikling. Mer informasjon:http://www.vestforsk.no/www/show.do?page=6&articleid=2475 Kontaktinformasjon: Innovasjon Norge: Per-Arne Tuftin, direktør reiseliv, Innovasjon Norge, telefon 22 00 29 04 E-post: per-arne.tuftin@innovasjonnorge.no Audun Pettersen, avdelingsleder reiseliv, Innovasjon Norge, telefon 907 75 521 E-post: audun.pettersen@innovasjonnorge.no

Tags: