Ny charter skal lokke flere japanske turister til nordlysets rike

Lørdag 6. mars og onsdag 13. mars lander en SAS airbus-maskin fullastet med Japanske turister i Evenes. Japanerne er flydd direkete inn fra Tokyo, for å oppleve den Nord-Norske naturen og nordlyset.

Det er Innovasjon Norge, Scandinavian Tourist Board (STB), SAS, Avinor og det japanske reisebyrået Club Tourism International og JTB som har bidratt til at Nord Norge nå får japanerne flydd direkte inn som charterturister. Søren Leerskov, direktør for Scandinavian Tourist Board (STB), opplyser at det nå også er forhandlinger i gang om å organisere enda en dirketeflyvning i oktober. Høyt vekstpotensial Asiatene har et høyt forbruk på sine utenlandsreiser, og er derfor en svært attraktiv målgruppe for Nord Norge. For å være en aktuell destinasjon for disse forbrukere, er det viktig at det finnes tilgjengelig transportkapasitet fra markedene til en markedstilpasset pris. -Asia er den regionen på verdensbasis med høyest vekstpotensial i utgående feriereiser og har også et betydelig potensial for helårig trafikk til Norge", sier Per-Arne Tuftin, reiselivsdirektør i Innovasjon Norge. Nord-Norge har slitt med å oppnå en tilfredsstillende vekst fra det asiatiske turistmarkedet, hovedsakelig grunnet begrenset flykapasitet og lang reisetid. -Med dette offensive tiltaket vil vi nå ha mulighet å teste ut potensialet for langdistansecharter til ”nordlysets rike”, sier Per Arne Tuftin. Riktig tidspunkt - Det har vært en positiv utvikling av mange spennende reiselivsprodukter i Nord-Norge de siste årene. Derfor er tidspunktet for en satsning nå riktig", uttaler Innovasjon Norges markedssjef for turisme i Asia, Per Holte. Nord-Norge som turistdestinasjon har vist seg å ha et stort publikum i Japan, og disse direkte rutene korter flytiden med hele 8 timer, noe vi håper vil gjøre destinasjonen enda mer attraktiv for det japanske markedet, forteller han. (Innovasjon Norge, SAS, STB, Avinor og det japanske reisebyrået Club Tourism International og JTB står bak de to flvningene mellom Evenes- Tokyo denne måneden. )