Oppgang i antall turister til tross for krisetider

Antallet utenlandske turister som overnattet i 2008 økte med en prosent fra 2007. I alt var 4,4 millioner utenlandske overnattingsgjester i Norge i 2008. – Til tross for hva som skrives om krise så er vi forsiktig optimistiske for 2009, sier reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin i Innovasjon Norge.

Totalt utgjorde de utenlandske tilreisende i overkant av 29 millioner gjestedøgn. Det viser ferske tall fra Transportøkonomisk Institutt. Tallene er hentet fra Gjesteundersøkelsen for 2008, som er utarbeidet på oppdrag fra Innovasjon Norge.

Vintersesong øker mest
De seneste årene har ferie- og fritidstrafikken fra utlandet målt etter antall ankomster vokst jevnt og trutt. I 2008 ble det likevel en liten nedgang i antall utenlandske feriegjester. Ferie- og fritidstrafikken utgjør 75 prosent av utenlandske turister til Norge. Her er det en nedgang i antall besøkende på en prosent i 2008, mens antallet gjestedøgn gikk ned med to prosent. Her var det henholdsvis 3,2 millioner besøkende og 23,7 millioner gjestedøgn. – Vi opplever vekst fra nærmarkedene Sverige og Danmark, men også fra Polen og Russland hvis vi ser hele året under ett, sier Per-Arne Tuftin.

Nedgangen i antall overnattingsgjester var størst for ferie- og fritidsgjester om sommeren med hele fire prosent, mens vinteren viser en oppgang med hele seks prosent med 797.000 ankomster og 4,7 millioner gjestedøgn i 2008.

Forretningsreisene øker mest: antall besøkende med 8 prosent, og antall gjestedøgn med hele 12 prosent. Over 1,1 millioner utenlandske besøkende var i Norge på forretningsreise i 2008. Det utgjorde over 5,5 millioner gjestedøgn.

Sterk cruisevekst
Nesten 400 000 cruisegjester besøkte en eller flere norske havner i 2008. Dette er det høyeste antall noensinne, og er en oppgang på 15 prosent i forhold til 2007.
Briter og tyskere er tilbake for fullt i cruisetrafikken, mens det amerikanske markedet stagnerer. Det kommer også mange cruiseturister fra Spania og Italia.

Hva med lønnsomheten?
- Volum er en ting, lønnsomhet noe annet, fortsetter Tuftin. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at oppnådd pris per hotellrom har steget med 62 kroner i perioden januar til oktober 2008, fra 804 kroner i samme periode i 2007 til 866 kroner i 2008.
Moderat optimisme før vintersesongen
- Sett i lys av at vinteren 2008 var en god sesong med en økning fra utlandet på 6 prosent, er ikke forventningen samlet sett så nedslående foran årets vintersesong, sier Per-Arne Tuftin. 67 prosent av dem som svarte på Turistbarometeret forventer en økning eller det samme volumet som i fjor, mens 34 prosent forventer en nedgang i vinter.

Svarene fra våre største og viktigste vintermarkeder, Sverige og Danmark, viser en moderat optimisme foran årets sesong. Det er kun 22 prosent fra Sverige og 25 prosent fra Danmark som forventer en nedgang i vinter. Sammen representerte turister fra disse landene en markedsandel på 60 prosent av alle utenlandske ferie- og fritidsankomster i fjor vinter.

Ekspertpanelet i Innovasjon Norges turistbarometer er sammensatt av turoperatører ute og hjemme, hoteller, transportører, cruise, lokale turistkontor, regionale destinasjonsselskap, samt reiselivsmedarbeidere på Innovasjon Norges kontorer i utlandet.

Hvordan blir sommeren?
- Når det gjelder sommersesongen 2009 er vi noe mer usikre, sier Per-Arne Tuftin. I nedgangstider reiser folk mer i nærmarkedene. Historisk sett er det de korte feriene som kuttes først, men hovedferien blir gjennomført som planlagt. 66 prosent av de internasjonale ferie- og fritidsankomstene til Norge kommer fra nærmarkedene (Sverige, Danmark, Tyskland, Nederland og Storbritannia).

Historisk sett vet vi at nordmenn i større grad vil feriere i eget land i nedgangstider. I følge SSB økte antall feriereiser for nordmenn med 9 prosent, fra 5,51 millioner reiser i 3. kvartal 2007 til 6,01 millioner i 3. kvartal 2008. Det var imidlertid de innenlandske feriereisene som økte mest, med 12 prosent, mens antall feriereiser til utlandet hadde en noe mindre økning, på 3 prosent.

Prognosene fra UN World Tourism Organisation (UNWTO (oktober 2008)) anslår at veksten i Europa i 2008 vil ligge på omtrent to prosent og vil ligge mellom null og to prosent for hele verden i 2009.

Større fokus på nærmarkedene
- I 2009 har vi dreid innsatsen mer mot markedsføring av Norge som reisemål i nærmarkedene (Sverige, Danmark, Tyskland, Nederland og Storbritannia) og ikke minst å få nordmenn til bli mer kjent med sitt eget ferieland, avslutter Per-Arne Tuftin.


Fakta:
• Det var mer enn 6,1 millioner internasjonale ankomster i 2008. Dette er en oppgang på 2 prosent i forhold til 2007.
• Det var mer enn 4,4 millioner overnattingsgjester som besøkte i Norge i 2008. Det er en vekst på 1 prosent fra 2007.
• Det var mer enn 29 millioner utenlandske gjestedøgn i 2008, som er omntrent det samme som i 2007.
• Antall internasjonale ferie- og fritidsankomster til Norge i 2008 var 3,2 millioner. Det er en nedgang på 1 prosent fra
2007. Disse overnattet 23,7 millioner netter. Det er en nedgang på 2 prosent i forhold til 2007.
• Norge har hatt en liten nedgang i markedsandel (0,83 prosent) av ankomster med en overnatting i Europa.
• Det var en økning i dagsbesøkende på 3 prosent, mens antall cruisepassasjerer hadde en oppgang på 15 prosent.

Kilder: Transportøkonomisk institutt og UNWTO

Mer informasjon, markedsdata og statistikk finnes på www.innovasjonnorge.no/reiseliv

Tabell 1: Antall ferie- og fritidsankomster med minimum en overnatting fordelt på nasjonalitet (tall i 1000).
Antall ankomster Endring i %
2004 2005 2006 2007 2008 2007–2008 2004–2008
I alt 2 781 2 913 3101 3 296 3 257 -1,1 17,1
Sverige 689 715 775 796 816 2,5 18,4
Tyskland 500 514 526 544 526 -3,3 5,2
Danmark 462 445 433 449 458 2,0 -0,9
Storbr. 192 201 244 235 211 -10,2 9,9
Finland 181 221 203 214 213 0 13,8
Nederland 114 133 132 155 152 -1,9 33,3
Øvrige 64 74 111 148 137 -7,4 114,1
Europa 140 186 153 146 163 12 15,0
USA 129 103 111 120 84 -30,0 -34,9
Frankrike 86 90 95 106 102 -3,8 18,6
Polen** 74 129 173 34,1 N/A
Spania 49 47 55 65 61 -6,2 24,5
Italia 58 47 46 48 41 -14,6 -29,3
Russland* 22 25 35 37 38 2 68,2
Japan** 23 31 27 20 17 -17,6 -26,1

*Russland er regnet med under ”Europa ellers” i årene før 2003
**Polen er regnet med under ”Europa ellers” i årene før 2006
Kilde: Transportøkonomisk Institutt.Pressekontakter:
- Reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin, Innovasjon Norge. Tlf. 909 94 898.
- Avdelingsleder Audun Pettersen, Innovasjon Norge. Tlf. 907 75 521.
- Informasjonssjef Kjetil Svorkmo Bergmann, Innovasjon Norge. Tlf. 908 20 918.