Rekordstor interesse for Næringslivets Bistandskonferanse

Pressemelding fra Innovasjon Norge: Rekordstor interesse for Næringslivets Bistandskonferanse Tirsdag 14. januar arrangerer NHO og Innovasjon Norge Næringslivets Bistandskonferanse for 14. gang. Aldri før har så mange bedrifter, organisasjoner og offentlige aktører meldt seg på. – Dette viser tydelig hvor viktig Bistandskonferansen er som møteplass og faglig forum, sier seniorrådgiver Gunn Wenche Andersgaard i Innovasjon Norge. - Interessen og engasjementet er så stort at vi må leie ekstra lokaler. Mer enn 270 personer fra vel 155 virksomheter er med på konferansen. To statsråder og styrket samarbeid Både næringsminister Odd Eriksen og utviklingsminister Erik Solheim holder innlegg ved åpningen av konferansen. – Når to statsråder deltar på denne konferansen er det et tydelig signal om hvor viktig konferansen er for norske myndigheter, sier nærings- og handelsminister Odd Eriksen. Det er første gang en nærings- og handelsminister deltar på Bistandskonferansen. – Denne regjeringen ser ikke på bistand og næringsliv som to motpoler. Vi ser på dette som to områder hvor det er grunnlag for samspill. Vårt mål er at samspillet skal bli tettere og mer målrettet, sier Eriksen. - Skal vi få til utvikling og bekjempe fattigdom, trengs det både en velfungerende stat og et velfungerende næringsliv, sier utviklingsminister Erik Solheim. - Vi må ha minst to tanker i hodet samtidig, sier utviklingsministeren. Ta næringslivet på alvor NHOs president Erling Øverland innleder også på konferansen. – Utvikling er avhengig av at den private sektoren også utvikles og bidrar til å skape arbeidsplasser og inntekter for befolkningen, sier han. - En forutsetning for resultater må være at myndighetene og de offentlige beslutningstakerne tenker mer utradisjonelt og næringsvennlig, slik at vi utløser det kommersielle potensialet også i utviklingsland. Høyaktuelt program Blant temaene vi setter på dagsordenen er: "Næringsutvikling og styresett - Bistand og korrupsjon" ved Poul Engberg-Pedersen, direktør i NORAD. "Vårt bidrag til utvikling" ved Erling Ølstad, administrerende direktør i Mester Grønn AS. Det blir egne temamøter om blant annet disse sakene: ”Olje for utvikling – er det en selvmotsigelse?”, ”Internasjonalisering og finansiering – henger det offentlige tilbudet sammen med bedriftenes behov?” og ”Etter Hong Kong - hjelper Doharunden utviklingslandene?” Hele programmet for konferansen finner du her. Mediene er velkommen til konferansen. Meld gjerne fra om du skal delta til kjetil.svorkmo.bergmann@innovasjonnorge.no. Tid: Tirsdag 14. februar klokka 11.00. Sted: Felix konferansesenter på Aker brygge. Kontaktpersoner: I Innovasjon Norge: Gunn Wenche Andersgaard, telefon 22 00 25 48/907 77 775. Kjetil Svorkmo Bergmann, telefon 22 00 29 21/908 20 918. I NHO: Jon Vea, telefon 23 08 83 25. I Nærings- og Handelsdepartementet: Arvid Samland, telefon 22 24 65 60. I Utenriksdepartementet: Odd Naustdal, telefon 22 24 30 12. ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no