Russland og Øst-Europafondene: Gode fremtidsutsikter

Evalueringen av tilskudds- og investeringsfondene i Russland og Øst-Europa viser at de finansielle resultatene har vært svake og at dette skyldes mangel på gode prosjekter i Nordvest-Russland. Samtidig kommer det fram at man er godt fornøyd med forvalternes kompetanse og service og at det er tegn til bedring i resultatene da antallet nye engasjementer har vært høyt i 2007 sammenlignet med tidligere år.

Grunnlag for optimisme
– Fondene har blitt kritisert for manglende engasjement i Nordvest-Russland og rapporten imøtegår mye av den kritikken, sier direktør Erik Welle-Watne i Innovasjon Norge. - Etter min mening bør man heller se fremover. Den generelle utviklingen i Russland samt utbyggingen i Barentshavet gir grunnlag for optimisme med tanke på nye prosjekter.


En trygg følgesvenn
Evalueringen har vurdert fondenes mål og analysert i hvilken grad disse er nådd. I rapporten foreslås det flere endringer, blant annet å slå sammen investeringsfondene, øke eller fjerne begrensningen på bl.a. investeringer i aksjer samt åpne for ordinære lån. - Vårt mål er å være en trygg følgesvenn i dette krevende terrenget og resultatene fra denne evalueringen vil bidra til å styrke dette arbeidet, avslutter Welle-Watne.

Evalueringen er gjennomført etter bestilling fra Innovasjon Norge og rapporten presenteres på et seminar i Kirkenes Næringshage 3. april kl 12.00. Econ Pöyry har gjennomført evalueringen. Seminaret er åpent for presse og andre interesserte.

Dokumenter og linker