Satser på økt lønnsomhet i sjømatnæringen

Innovasjon Norge lanserer i dag Marint innovasjonsprogram. Det ligger 40 millioner kroner i potten for de bedriftene som ønsker å være med. Marint innovasjonsprogram skal heve kompetansen og sørge for at norske sjømatprodusenter leverer det kundene vil ha. Målet er økt lønnsomhet for bedrifter og bransjen. Bedriftene må snarest henvende seg til Innovasjon Norge for å bli med. Innovasjon Norge ønsker å få frem flere løsningsorienterte nettverksprosjekter innenfor sjømat. Og de bedriftene som velges ut får være med på en rekke tiltak: Bedriftsnettverk Innovasjon Norges distriktskontorer vil være med på å etablere nettverk av bedrifter i sjømatbransjen med oppmerksomhet mot det internasjonale markedet, men også det norske. Kompetanseprogram Nøkkelpersoner i bedriftene får tilbud om opplæring i strategiarbeid, hvordan man bygger allianser, og merkevarebygging. Opplæringen baseres på bedriftenes egne behov slik at deres varer svarer til kundenes etterspørsel. Hospitantordning De som har gjennomført kompetanseprogrammet får tilbud om å bli utplassert i prioriterte markeder der både Eksportutvalget for Fisk og Innovasjon Norge har kontorer. Det gir en unik anledning for bedriftene til å lære om de utenlandske markedene og hvordan de best kan forholde seg til dem. Ta kontakt nå I ukene fremover kan interesserte henvende seg til Innovasjon Norges distriktskontor med skisser for sine prosjekt. Innovasjon Norges distriktskontor vil behandle henvendelsene fortløpende. Hvem kan delta? Alle som produserer sjømat kan delta i Marint innovasjonsprogram, i tillegg til nettverk av selskaper som lager produkter av biråstoffer fra sjømat. Marint innovasjonsprogram finansierer ikke forsknings- og utviklingsaktiviteter. Kontaktperson: Petter Ustad, fungerende direktør, tlf: 22 00 28 05, 97 61 67 08. E-post: petter.ustad@innovasjonnorge.no ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no