SIVA SF og Innovasjon Norge gjør felles løft for å legge til rette for norsk virksomhet i Nordvest-Russland

SIVA SF og Innovasjon Norge gjør felles løft for å legge til rette for norsk virksomhet i Nordvest-Russland.

SIVA SF og Innovasjon Norges Investeringsfond for Nordvest-Russland har kjøpt et strategisk logistikksenter ved flyplassen for Murmansk-regionen. Det har de gjort gjennom et felles selskap, Technopark Nor AS.
Et utviklet logistikk- og næringssenter vil kunne gi norske leverandører konkurransefortrinn ved salg av høyteknologiprodukter til for eksempel gass- og oljeindustrien i Nordvest-Russland.

Senteret er på ca. 50 mål, med terminal for veitransport, jernbanetransport og flycargo. Bygningene består av et terminalbygg på 4500 kvadratmeter og andre bygg for lagring på 3000 kvadratmeter. Senteret har også et felles administrasjonsbygg på 700 kvadratmeter. Logistikksenteret vil gi flere viktige tilbud, blant annet innfortolling, sertifisering med mer. Selskapet er i gang med å finne en norsk operatør for logistikksenteret. Etter planen skal området reguleres og stå klart for videre utvikling og utbygging innen høsten 2008. Norske investorer og brukere vil bli invitert med i utviklingen av senteret.

Det nye logistikk– og næringssenteret vil bli utviklet i tett samarbeid med lokale myndigheter i Kola kommune og regionale myndigheter i Murmansk fylke. Det legges også opp til et tett samarbeid med tollmyndighetene og andre viktige aktører i det russiske logistikksystemet.

Mer informasjon:
Erik Welle Watne, Innovasjon Norge. Telefon 909 83 117, e-post erik.welle.watne@innovasjonnorge.no.
Geir Reiersen, Technopark Nor AS. Telefon 913 83 161, e-post gei-rei@sivatech.no.