Sterk vekst i eksporten i mars

Verdien av oljeeksporten økte med 23 prosent fra mars i fjor til mars i år. Eksporten av gass økte med nesten 24 prosent. Hovedårsaken er at oljeprisen i år er 25 prosent høyere enn på samme tid i fjor. Eksporten av tradisjonelle varer økte med 22 prosent for de første tre månedene i år, sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Også importen økte, med 21 prosent de tre første månedene. 52 prosent økning til Nord-Amerika For tradisjonelle varer var det i årets tre første måneder eksportøkning til alle verdensdeler unntatt Oseania og Sør-Amerika. Eksporten til Nord-Amerika økte med 52 prosent, Afrika med 22,4 og Asia med 23 prosent. Eksporten til det viktigste markedsområdet, Europa, økte med 21 prosent. Russland var vårt viktigste enkeltland for fiskeeksport i fjor, men har hatt en tilbakegang på 27 prosent i år. Nesten en milliard i økt fiskeeksport Økt eksport av fisk bidro med 917 millioner kroner av den totale økningen på 13 milliarder i eksporten av tradisjonelle varer. Eksportverdien for kjemiske produkter økte med 448 millioner kroner. Den store gruppen metaller og metallvarer, papir og andre handelsvarer hadde en økning på 9,7 prosent. Andre ferdigvarer, blant annet tekniske instrumenter, møbler og klær hadde en økning på 487 millioner. Eksporten av verksted- og teknologiprodukter økte med hele 20,2 prosent eller 2,2 milliarder kroner. Eksport av raffinerte olje- og gassprodukter har økt med 6,3 milliarder kroner fra de tre første månedene i 2005, det er en økning på hele 89 prosent. Eksporten av elektrisk strøm økte også sterkt, med 0,4 milliarder kroner til 1,33 milliarder i de tre første månedene av 2006. Solid handelsoverskudd Vareimporten økte med hele 31,6 prosent i mars i år, mot mars i fjor. Av en samlet importøkning på 16,3 milliarder så langt i år, kom 2,0 fra Asia, der Kina økte med 1,23 milliarder. Importen fra de europeiske landene har økt med hele 12,7 milliarder kroner. Det var sterk økning for de fleste land, særlig Belgia, Litauen og Polen med henholdsvis 59, 47 og 41 prosent. Samlet har Norge et overskudd i varehandelen med utlandet på 96,7 milliarder kroner så langt i 2006, opp fra 72 millioner i de tre første månedene av 2005. Fylkene Alle fylkene bortsett fra Vest-Agder har en økning i eksporten i mars 2006 sammenlignet med året før. Sør-Trøndelag øker mest, med 86 prosent. Deretter følger Vestfold med 68 prosent og Akershus med 63. Ser vi på de tre første månedene, har 15 fylker oppgang i eksporten. Da topper Hordaland lista med 62 prosent, foran Sør-Trøndelag med 52 prosent og Vestfold med 50 prosent. Mer informasjon Se hele rapporten og grafiske fremstillinger på http://www.innovasjonnorge.no/templates/Page_Meta____61413.aspx Kontaktpersoner: John L. Rogne, spesialrådgiver i Innovasjon Norge. Telefon 22 00 27 17. Kjetil Svorkmo Bergmann, kommunikasjonsrådgiver i Innovasjon Norge. Telefon 908 20 918. ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no