Sterk vekst i eksporten også i sommerferien

Pressemelding fra Innovasjon Norge: Sterk vekst i eksporten også i sommerferien Selv om det var ferie i Norge økte eksporten også i juli. Først og fremst bedre priser gjorde at verdien varene vi solgte til utlandet økte. Både for olje, gass, fisk og tradisjonelle varer var eksportverdien høyere enn i juli for et år siden. Norges salg av varer til utlandet fortsetter å øke, også i den store feriemåneden juli. Eksporten av tradisjonelle varer økte med 14 prosent fra juli året før. Ser man på de sju første månedene i år, er økningen 19 prosent. Også eksporten av råolje økte i juli, med 16 prosent. Prisen var i gjennomsnitt 467 kroner fatet i juli i år, opp fra 425 kroner måneden før. Eksporten av gass økte kraftig, med 54 prosent. Så langt i år har naturgasseksporten økt med vel 50 prosent, viser tall fra Statistisk Sentralbyrå. God fisk Salget av norsk fisk til utlandet øker stadig. I løpet av de sju første månedene i år utgjør økningen en verdi på 2,7 milliarder kroner, tilsvarende 17,5 prosent. Metallvarer, metaller, papir og andre halvfabrikata hadde en økning på 12,2 prosent eller 5,0 milliarder kroner. Andre ferdigvarer, slik som tekniske instrumenter, møbler og klær økte med 705 millioner og 8,3 prosent. Verksted- og teknologiprodukter hadde en enda sterkere økning, med hele 15,6 prosent eller 4,1 milliarder kroner. Eksporten av raffinerte olje- og gassprodukter har økt med 11,9 milliarder kroner fra de sju første månedene i 2005, og det er en økning på hele 62 prosent. Eksporten av strøm fortsetter også å øke, og er opp 304 millioner kroner til 2,23 milliarder i løpet av de sju første månedene i år. Solid handelsbalanse Samlet har Norge et overskudd i varehandelen med utlandet på 229,9 milliarder kroner så langt i 2006. På samme tid i fjor var tallet 165,3 milliarder. Likevel har verdien av det vi importerer økt, med 13,4 prosent eller 26,3 milliarder kroner. Og det er særlig importen fra de europeiske landene som går opp. De nordiske landene alene sto for 6,7 milliarder kroner i økning. Også fra Sveits, Litauen og Polen er det kraftig vekst i importen. For importen fra Asia er det Kina som står for størstedelen av økningen, med 2 milliarder kroner. Det er nedgang i importen fra Japan. Fra juli i fjor til juli i år hadde 13 fylker økning i verdien av eksporten. Nord-Trøndelag, Telemark, Sør-Trøndelag, Sogn og Fjordane, Rogaland og Møre og Romsdal hadde størst prosentvis framgang. Kontaktpersoner: John L. Rogne, spesialrådgiver i Innovasjon Norge. Telefon 22 00 27 17. Kjetil Svorkmo Bergmann, informasjonssjef i Innovasjon Norge. Telefon 908 20 918. Se også http://www.innovasjonnorge.no/eksporttall for mer komplette tall og grafiske oversikter. ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no