Storsatsing på mat evalueres

Invitasjon til pressekonferanse Storsatsing på mat evalueres Landbruks- og matminister Terje Riis–Johansen og adm. direktør Gunn Ovesen i Innovasjon Norge inviterer til pressekonferanse om evaluering av Verdiskapingsprogrammet for matproduksjon. Tid: Tirsdag 19. september kl 10.00 – 11.30 Sted: Innovasjon Norge, Akersgt. 13, Oslo Landbruks- og matdepartementet og Innovasjon Norge etablerte Verdiskapingsprogrammet for matproduksjon i 2001 som et 10-årig program. Målsettingen med programmet er å skape innovasjon og større mangfold på matområdet, med utgangspunkt i råvarer fra norsk landbruk. Midtveis i programperioden er resultatene evaluert av Østlandsforskning. Resultatene av programmet, evaluators og programeiernes konklusjoner blir lagt frem gjennom følgende programposter: 10.00 – 10.05 Velkommen v/ Gunn Ovesen 10.05 – 10.25 Presentasjon av evalueringen – programansvarlig Arne Folkestad 10.25 – 10.35 Kommentarer til resultatene og veien fremover v/ landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen 10.35 – 10.40 Kommentarer fra Innovasjon Norge – v/ Gunn Ovesen 10.40 – 10.50 Presentasjon av to gode eksempler 10.50 – Prøvesmaking - Anledning til spørsmål, fotografering ol 11.30 Avslutning Representanter for Østlandsforskning vil også være tilstede. Vi håper at dette er av interesse for redaksjonen. Av hensyn til bespisningen vil vi gjerne ha beskjed på forhånd fra de som kommer til vårt sentralbord – tlf 22 00 25 00. Kontaktperson: Arne Folkestad, Innovasjon Norge. Tlf 22 00 26 05 – 913 53 304, arne.folkestad@innovasjonnorge.no ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no