Støtte til forsknings- og utviklingskontrakter gir nye prosjekter, nye produkter og får nye bedrifter til å vokse


Invitasjon til pressekonferanse

Investering i forsknings- og utviklingskontrakter gir nye prosjekter, nye produkter og får nye bedrifter til å vokse

Onsdag 17. januar presenterer Innovasjon Norge en vurdering av ordningene for industrielle og offentlige forsknings- og utviklingskontrakter, OFU/IFU. Hovedkonklusjonen er at ordningene har bidratt til mer enn 800 prosjekter og flere hundre produkter som ikke ville sett dagens lys uten.

OFU/IFU er blant de få støtteordningene i verden der markedsaspektet er med fra starten, ved at det stilles krav til at både leverandør og kunde er sammen om et utviklingsprosjekt. Ordningene har vært svært ettertraktet, og bare fra 1995 til 2005 ble det utbetalt nesten 1,4 milliard kroner gjennom de to ordningene.
Hvordan har det fungert? Hvem får mest ut av tilskuddene, og hva skjer videre? Det får vi vite når ECON og Innovasjon Norge presenterer sin evaluering 17. januar.

Om ordningene
Offentlige forsknings- og utviklingskontrakter forutsetter et forpliktende og målrettet samarbeid mellom næringslivet og det offentlige, eller større bedrifter i Norge eller utlandet. OFU-ordningen ble etablert i 1968. IFU ble satt i gang i 1993.

Innovasjon Norge administrerer ordningene, og pengene kommer øremerket fra Nærings- og handelsdepartementet.

Program for Pressekonferansen:
Åpning ved Gunn Ovesen, administrerende direktør i Innovasjon Norge
Presentasjon av evalueringen, ved Rolf Røtnes, ECON
OFU/IFU videre, ved spesialrådgiver Astrid Langeland
Spørsmål og kommentarer

De som er ansvarlige for tjenesten og for evalueringen blir tilgjengelig for mediene i etterkant av selve pressekonferansen.

Tid: Onsdag 17. januar klokka 13.30.
Sted: Innovasjon Norge, Akersgt. 13, Oslo

Av praktiske hensyn trenger vi å vite hvem som kommer. Meld deg på med en e-post til kjetil.svorkmo.bergmann@innovasjonnorge.no.

For mer informasjon:

Astrid Langeland, spesialrådgiver i Innovasjon Norge. Telefon 22 00 26 40, e-post astrid.langeland@innovasjonnorge.no.
Kjetil Svorkmo Bergmann, direktør for kommunikasjon i Innovasjon Norge. Telefon 908 20 918, e-post kjetil.svorkmo.bergmann@innovasjonnorge.no.
------------------------------------------------------------
Informasjonen er sendt gjennom Observer http://www.waymaker.no