Svært lønnsomt med bedriftsamarbeid i nedgangstider

Bedrifter som samarbeider gjennom Innovasjon Norges innovative program forsknings- og utviklingskontrakter, får store gevinster. Det viser de årlige kundeeffektundersøkelsene. Hele ni av ti samarbeid blir suksessfulle og gir etterspurte produkter.

Det er nettopp i vanskelige tider at næringslivet må fortsette å tenke nytt og være kreative for å sikre og skape arbeidsplasser og bidra til verdiskapning.

- Det er veldig oppløftende å se at programmet forsknings- og utviklingskontrakter gjør det så bra nå i disse nedgangstider. Vi tilbyr kompetanse til de som har gode ideer, vi har et nettverk og gir økonomisk drahjelp. Dermed får lokale ideer globale muligheter sier spesialrådgiver Oddbjørn Clausen i Innovasjon Norge.

Nøkkelen til suksess
Når bedriftene går sammen med krevende kunder i offentlig eller privat sektor for å skape et helt nytt produkt eller tjeneste, kan Innovasjon Norge gi kompetanse og avlaste den finansielle risikoen for bedriftene ved å gi risikolån. Ofte trår Innovasjon Norge til der bankene ikke vil være med. Dette er programmet for Industrielle og Offentlige Forsknings- og Utviklingskontrakter (IFU og OFU).

Få i gang aktivitet
Offentlig støtte bidrar i stor grad til å utløse IFU- og OFU-prosjektene. Store og krevende samarbeidsprosjekter driver seg ikke selv, og hele 72 prosent av bedriftene i spørreundersøkelsen opplyser at prosjektet ikke ville blitt gjennomført uten hjelp fra Innovasjon Norge.

Hele 88 prosent av IFU og OFU-prosjektene fører i stor grad til utvikling av nye etterspurte produkter og tjenester.

Høy kompetanse
Når det gjelder kompetanse skårer også IFU og OFU-programmene høyt, spesielt på utvikling av nye produkter. Kompetanseheving om internasjonalt samarbeid og internasjonale markeder er blant de høyeste skårene av Innovasjon Norges programmer. Og hele 92 prosent av IFU- og OFU-bedrifter fra 2007 sier at programmet også har hatt stor betydning for omsetningen deres.

Samarbeid er avgjørende
Sammen med Oppfinnerstipendet til Innovasjon Norge er IFU og OFU den ordningen som skårer høyest på nettopp samarbeid mellom kunder og leverandører, som jo er selve kjernen i IFU- og OFU-programmet - og som er viktig for forventet internasjonal verdiskaping.

Undersøkelsen er foretatt av Oxford Research AS og viser at programmet med forsknings- og utviklingskontrakter er et av de beste programmene Innovasjon Norge har.

Kontaktperson i Innovasjon Norge: Børge Jomaas på telefon 90 19 48 23