”Torske-TV” i Brussel

Når fiskeriminister Svein Ludvigsen kommer til European Seafood Exhibition (ESE) i Brussel den 26. april skal han åpne ”cod-TV”. Dette er direkte satellitt-overført interaktivt TV fra et oppdrettsanlegg for torsk i Stavanger med mulighet for dialog med fagfolk.

Åpningen er ledd i profileringen av fersk torsk. Eksportutvalget for fisk satser tungt på dette i år. TV- sendingen går tirsdag 26. april og onsdag 27. april hver hele time fra kl.11 til 15. For å kunne svare på spørsmål fra ESE-besøkende mobiliserer man ikke bare torskeoppdretteren, men også en veterinær, en miljøekspert, en mesterkokk, en forsker, en marinbiolog og en som har ansvaret for foringen. Torskeoppdrett i vekst Innovasjon Norge har de siste år satset betydelig på torskeoppdrett. Næringen, Norges forskningsråd og Innovasjon Norge har utviklet en felles handlingsplan for FoU- innsats for perioden 2001-2010. Prosjektet utvikler seg som forventet. Forutsigbar produksjon, adgang til risikokapital og oppskalering/industrialisering av næringen er viktige suksessfaktorer. Med oppdrettet torsk i tillegg til produkter fra vill eller oppfôret torsk har norsk sjømatnæring potensiale til å bli ledende helårsleverandør av ferske torskeprodukter. Ventet produksjonsvolum for oppdrettet torsk i 2005 er 5000-6000 tonn, mens eksport av fersk torsk fra villfisk ligger stabilt rundt 20-22.000 tonn. Den betydelige mengde kunnskap og know how som er bygget opp i og rundt lakseoppdrettsnæringen gir torskeoppdrett et solid grunnlag å bygge videre på. Norsk stand med 57 deltakere Innovasjon Norge ser det som avgjørende for sjømatnæringen at Norge er tilstede ved ESE. Dette betegnes som verdens største og viktigste sjømatmesse. Det er 12. gang i år at Innovasjon Norge organiserer den norske fellesstanden. Deltagerlisten er større enn noen gang. I alt 57 norske utstillere er representert. Det er totalt rundt 1.200 utstillere og messe-arrangørene forventer nesten 20.000 besøkende fra over 100 land. De norske deltagerne profilerer et bredt utvalg av sjømatprodukter som også blir servert til andre utstillere og gjester i fellesstanden’s restaurant. Størst i Europa Norge er Europas største leverandør av fisk- og fiskeprodukter. I løpet av de siste ti år fordoblet verdien seg til ca. 30 milliarder. 95 prosent av produksjonen eksporteres til nærmere 150 land. Og suksessen fortsetter. I første kvartal 2005 økte sjømateksporten til 7,6 milliarder kroner Dette er en økning på 8 prosent forhold til samme periode i 2004. Ytterligere opplysninger: Toril Justad, Innovasjon Norge, tlf. +47 22 00 25 00 / +47 91 68 31 47

Multimedia

Multimedia