Vi skal bli verdens beste verter!

Hva er likheten mellom Trikken, Scandic Hotels, Heimen Husflid, Norsk folkemuseum og TusenFryd? Alle er piloter i VisitOSLO og Innovasjon Norges vertskapskurs.

Så langt har over 400 ansatte i Oslo gjennomført kurset OsloVert. – De skal lære å ta enda bedre vare på besøkende i Oslo, slik at de blir enda mer fornøyde og ønsker å komme tilbake, sier avdelingssjef Katrine Mosfjeld i VisitOSLO.
- Hvordan vi møter turistene er viktig, sier reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin i Innovasjon Norge. – Enten det er på hotellet der de bor, i kiosken der de kjøper is, eller på trikken. Opplevelsen av nordmenn som vertskap er vesentlig for helhetsinntrykket. Dette kurset kan gjøre at vi møter kundene våre på en bedre måte.

Regjeringen legger vekt på vertskap
Vertskapsprogrammet er et tiltak i Regjeringens reiselivsstrategi. Innovasjon Norge har plukket ut Oslo og Østfold som nasjonale piloter.
Innovasjon Norge innledet et samarbeid med det svenske selskapet Värdskapet Utveckling AB i januar for å bygge et kompetanseprogram i vertskap for reiselivsnæringen. Värdskapet har lang erfaring med denne typen opplæring og står for selve gjennomføringen av kurset.

Møtet med besøkende
Oslo kommune identifiserte allerede i 2003 i Reiselivsplan for Oslo at ”møtet med besøkende” var ett av fem tiltaksområder som er spesielt viktig for å videreutvikle Oslo som reisemål av ypperste klasse. I 2005 oppsto ideen OsloVert i et møte mellom VisitOSLO og Trikken, og dette ledet til et forprosjektet ble finansiert av Byrådsavdeling for næring og kultur i 2006. I forprosjektet ble det klart at denne lokale ideen med fordel kunne gjøres nasjonal. Således er OsloVert et utmerket eksempel på samarbeid lokalt, nasjonalt, offentlig og privat.

E-læring
Vertskapkurset OsloVert er et kurs som i sin helhet gjennomføres som e-læring, og vi tester; kan datamaskinen gjøre oss flinkere med mennesker? I Østfold testes en løsning med e-læring, inspirasjonsforedrag og boken ”Det gode vertskap”

- Det som er spennende her, er at nettkurset har en egen modul med kunnskap om den enkelte destinasjonen. Det kan være gode lokale fortellinger, fakta om severdigheter, opplevelser og historie, sier Per-Arne Tuftin. - Vi skal med dette kurset bidra til at flere personer som møter mennesker, passasjerer, kunder og besøkende i mange i forskjellige sammenhenger, velger å se dem som gjester og seg selv som vertskap. De skal på denne måten bidra til at gjestene får en enda bedre opplevelse

- På kjøpet får deltakerne i piloten økt kunnskap og stolthet om Oslo som reiselmål og alt byen kan tilby, sier Katrine Mosfjeld.

Kontaktpersoner:
• Per-Arne Tuftin, reiselivsdirektør i Innovasjon Norge, på telefon 909 94 898.
• Katrine Mosfjeld, avdelingssjef Turistinformasjonene, VisitOSLO telefon 24 14 77 14 (-10 dir.) eller 93 41 05 30.

Multimedia

Multimedia