Vinnerne av årets Skaperkraft

En smekkfull konsertsal hyllet de beste av de beste da årets vinnere av Skaperkraft ble kåret i Oslo Konserthus onsdag 3. desember. Av 181 innsendte forslag og 12 nominerte til Innovasjon Norges priser, er det nå kåret vinnere av Reodor-, Internasjonaliserings-, Reiselivs- og den nasjonale Bygdeutviklingsprisen.

Årets reodor
iSentio AS fra Bergen ble kåret til årets Reodor. Bergensgründerne har utviklet en metode som heter RipSeq, den påviser og identifiserer bakterier direkte fra en pasientprøve.

I en slik prøve er det ofte flere typer bakterier, tidligere har man ikke klart å identifisere hver enkelt bakterie og skille dem fra hverandre. Dermed har man heller ikke klart å skreddersy antibiotikabehandlingen som tar knekken på bakteriene. Man har famlet litt i blinde, noen ganger har man truffet med antibiotikaen, andre ganger har man bommet. Nå kan man raskt identifisere de enkelte problembakteriene og gi antibiotika som virker med en gang.

Et annet problem har vært at mange bakterier dør på veien fra pasient til laboratoriet. Hvis det er de skadelige bakteriene som dør, kan man ikke stille riktig diagnose på pasienten. Døde bakterier kan ikke dyrkes slik at man kan identifisere dem med vanlige metoder. Siden den nye metoden baserer seg på analyse av bakteriens DNA, kan man nå identifisere de skadelige bakteriene, også når bakteriene er døde og så gi riktig behandling.

"Dette er et svært godt eksempel på en lokal ide som virkelig kan få globale muligheter. iSentio har utviklet en teknologi som verdensmarkedet har et stort behov for og vi ser et betydelig potensial her", sier seniorrådgiver Børge Jomaas hos Innovasjon Norge. "Vi er veldig glade for at iSentio har vunnet årets Reodor", sier han.

Årets Internasjonaliseringspris
Medi-Stim ASA fra Oslo har vunnet årets Internasjonaliseringspris.

Hjerte- og karsykdommer er den vanligste dødsårsaken i den vestlige verden. Medi-Stim har utviklet et system for ultralyd på operasjonsstuen som kvalitetssikrer avansert hjerte og kar-kirurgi. Nå kan man enkelt og raskt se inn i hjertet og blodårene.

Selskapet er største leverandør i verden for denne kvalitetssikringen. Selskapet har 70 ansatte, eksporterer til 1000 sykehus i 59 land. Det er et selskap som går med overskudd og som gründerne har bygd opp fra grunnen av.

"Dette er et svært godt eksempel på en lokal ide som allerede får globale muligheter. Medi-Stim har utviklet en teknologi som verdensmarkedet har et stort behov", sier seniorrådgiver Børge Jomaas hos Innovasjon Norge. "Her er det snakk om et solid gründerteam med en etterspurt spisskompetanse. Midt i blinken for det vi ønsker å fronte. Dette er en verdig vinner av Internasjonaliseringsprisen".

Årets Reiselivspris
Hemsedal Turistkontor får årets Reiselivspris. Hemsedal er en av Norges 10 største destinasjoner, men har slitt med den klassiske utfordringen for typiske skidestinasjoner; å få flere helårlige arbeidsplasser, stabil sysselsetting og mindre gjennomtrekk av sesongarbeidere. For å klare dette har Hemsedal jobbet systematisk med å utvikle sommersesongen med mål om at denne skal bli lønnsom.

For å gjøre sommeren og høsten mer attraktive satses det på produktutvikling med fokus på tilrettelegging for den individuelle gjest nasjonalt og internasjonalt.

"Hemsedal Turistkontor har imponert oss i Innovasjon Norge med å jobbe målrettet over flere år, de har vist en veldig stayer-evne. De har brukt egen og ekstern kompetanse til å bygge nye sommerprodukter og de har vist at de får ting til. Hemsedal Turistkontor bidrar til fellesskapet, de er blant pionerene innen innovativ fjellturisme og de hjelper andre destinasjoner. Alt de gjør er festet i strategien de har lagt og dette har gitt dem stor suksess. De er verdige vinnere av årets Reiselivspris", sier seniorrådgiver Børge Jomaas hos Innovasjon Norge.

Årets Bygdeutviklingspris
Ingrid Lekve og Jon Karlsen fra Løten har vunnet årets Bygdeutviklingspris.

Ingrid Lekve og Jon Karlsen driver et småbruk med svært allsidig drift. Sauehold og foredling av lam fra egen og andre buskaper er basisproduksjonen deres og av dette produseres det ca 25 produkter. Dette skjer via gårdsutsalg, men det meste selges på bestilling. På gården er det totalt fire satsingsområder, som det har vært stor suksess med:

1. Mosstova (kjøttforedlingsbedrift, foredler lam fra egen og andres besetninger. Røyker og salter lammekjøttet, selger pinnekjøtt, fenalår, lammerull m.m.).
2. Inn på Tunet: Avlastning tre helger i måneden med grupper av barn. Henter barna på skolen og har dem i aktivitet ut over kvelden.
3. Levende læring: Tilbud til grunnskole og barnehage. Gir barna kunnskap om matematikk, naturfag, norsk knyttet opp mot det som skjer på gården til enhver tid.
4. Grønn Trapp: Rehabilitering av langtidssykmeldte. Folk skal komme ut av usunn rytme som man kan komme inn i når man er langtidssyk. Komme nærmere en avklaring på livet videre. Bruker skogen og gårdsbruket i rehabiliteringen.

"Ingrid Lekve og Jon Karlsen har virkelig fortjent årets Bygdeutviklingspris", sier seniorrådgiver Børge Jomaas. "De har bevist at de er svært dyktige i det de gjør, selv om de satser på flere "hester". Dette gjør at gardsbruket er helt unikt. Samfunnsmessig er dette et veldig bra prosjekt. Begge har positive personlige egenskaper og de deler sin kunnskap med andre i Hedmark. De bidrar til samfunnet på mange måter og det liker vi godt".

Kontaktinformasjon: Seniorrådgiver Børge Jomaas, Innovasjon Norge: 901 94 823

Tags:

Dokumenter og linker