Insr: Vedtatt årsregnskap og beretning for 2018, tidligere perioder korrigert

Report this content

Styret i Insr Insurance Group ASA (INSR) vedtok årsregnskap og årsberetning for 2018 i styremøte 28. mars 2019.

Konsernet har etter fremleggelsen av foreløpige helårstall 27. februar i år avdekket at gjenforsikringsforpliktelsene var undervurdert, hvilket er relatert til feilføringer i 2014 og 2015 for en mindre forsikringsportefølje overtatt fra Landbruksforsikring. Feilføringene ble synlige gjennom innføringen av et forbedret regnskapsverktøy og bedre prosesser for gjenforsikringsbokføring. En korreksjon på NOK 28,5 millioner er ført mot egenkapitalen. Etter denne korreksjonen er solvensgraden 153% per 31.12.18.

Årsrapporten for 2018 er publisert på selskapets hjemmeside (www.insr.io/investor-relations/), samt vedlagt denne børsmeldingen.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med:

Anne B. Knudtzon, SVP Business Controlling & Investor Relations
Insr Insurance Group ASA
T: +47 926 10 606
E: anne.b.knudtzon@insr.io

Tags:

Dokumenter og linker