Vedtatt årsregnskap og beretning for 2017

Report this content

Styret i Insr Insurance Group ASA (INSR) vedtok årsregnskap og beretning for 2017 i styremøte 22. mars 2018.

Årsrapport for 2017 er publisert på selskapets hjemmeside (
www.insr.io/investor-relations/), samt vedlagt denne børsmeldingen.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Anne B. Knudtzon
SVP Business Controlling & Investor Relations
Phone: +47 926 10 606
E-mail: Anne B. Knudtzon

Insr Insurance Group ASA was established in 2009 and is an independent insurance group listed on the Oslo Stock Exchange, with headquarters in Oslo. Insr has a license for all groups of non-life insurance, except for credit and guarantee insurance. The Company's main focus is on the market for property and casualty insurance for the retail and small & medium sized enterprise segments in Norway and Denmark. Insr distributes its products mainly through insurance agents and partners.

Tags:

Dokumenter og linker