3 000 timer går tapt per år på grunn av ineffektiv arbeidsflyt

Intermec har gjennomført en undersøkelse basert på intervjuer med 250 bedrifter i Europa og USA med over 500 ansatte, sammen med det amerikanske undersøkelsesforetaket Vanson Bourne.  Undersøkelsen peker på den reelle kostnaden for ineffektiv arbeidsflyt og prosesser, samt de utfordringer som distribusjonssentraler står overfor. 

Lager- og distribusjonssentraler er under stadig større press for å senke kostnader og øke sine marginer. En ny undersøkelse fra Intermec viser at i løpet av de siste seks månedene har åtte av ti lagersjefer fått i oppdrag å gjennomføre en gjennomsnittlig kostnadsbesparelse på 19 prosent i sin respektive virksomhet.

Undersøkelsen, som er basert på intervjuer med 250 sjefer med ansvar for hele bedriftens leveringskjede, lager og distribusjon, viser at i løpet av et åtte timers skift taper hver ansatt i gjennomsnitt 15 minutter i produktivitet på grunn av ineffektiv arbeidsflyt. For et middels stort lager med 50 ansatte, kan det raskt dreie seg om inntil 3 000* timer per år og betydelig flere i større organisasjoner.

Det første trinnet i å identifisere områder som kan forbedres, er å foreta en gjennomgang av samtlige arbeidsmomenter i bedriftens distribusjonssentraler. Undersøkelsen viser at 30 prosent av de spurte ikke har foretatt en slik gjennomgang i løpet av det siste året.

Ineffektivt
Majoriteten av de sjefer som ble spurt oppgir at de mest ineffektive arbeidsmomentene i løpet av et åtte timers skift er pakking og lasting (20 prosent), tett fulgt av plukking og lagerstyring (begge 18 prosent).

Blant de ansvarlige i bedrifter, som nylig har gjennomført en oversikt over arbeidsflyt og -momenter, mener de fleste at plukking og lagerstyring er de områder der det er lettest å oppnå besparelser.

Hvert sekund teller
Uansett om lager- og distribusjonssjefer er beredt til å gjøre noe med dette eller ikke, viser undersøkelsen meget tydelig hvilke utfordringer de står overfor.

Nesten alle som ble intervjuet er enige om løsningen for å nå dette målet. Når de ble spurt om hvordan resultatet kan forbedres på lageret og distribusjonssentralen, svarer nesten 90 prosent at de tror at investeringer i ny teknikk skulle gjøre det mulig å gjenvinne tap av tid og øke produktiviteten.

Stor motstand
Sjefer i bedrifter som ikke har gjennomført dette i løpet av siste året, sier at bare en lov eller et regelverk (28 %), eller lavt prestasjonsnivå (27 prosent), skulle få dem til å foreta dette i dag. Sistnevnte tall står i skarp kontrast til bedrifter som nylig har gjennomført dette og oppnådd gode prosessforbedringer. Det framheves at lavt prestasjonsnivå er en meget liten avgjørende del (9 prosent) som gjorde at det ble foretatt et ettersyn. Motiverende faktorer var nytt regelverk (26 prosent) og kontinuerlig forbedringsprogram (22 prosent).

I en verden der hvert oppdrag er vanskelig å få og enda vanskeligere å bibeholde, er det urovekkende at nesten 16 prosent sier at de ikke kommer til å se over arbeidsflyten før de får klage fra kunden.

Store besparelser
Nesten to tredjedeler (60 prosent) er enige i at «Det er mulighet for store tids- og kostnadsbesparelser ved å bare redusere arbeidsflyten med noen sekunder.»

Et eksempel på hvordan man kan oppnå dette er å redusere antall arbeidsmomenter, investere i raskere etikettskrivere, raskere strekkodelesere og eliminering bytte av batterier midt i et skift.

Bruce Stubbs, Intermecs Industry Marketing Director for virksomheten innen distribusjonssentraler, sier:

– Lagersjefer står overfor store utfordringer vedrørende kostnadsbesparelser, noe som betyr at de ikke har råd til å la mye sløsing av tid fortsette.

– Bedriftene bør regelmessig se over arbeidsflyten i detalj, for å få tilbake de minuttene som er nødvendig for å oppnå disse besparelsene. Som denne undersøkelsen viser, kan teknisk infrastruktur være et perfekt sted å starte.

*) Undersøkelsen til Intermec, som ble utført av Vanson Bourne, viser at en gjennomsnittlig arbeidstager taper i snitt mer enn 15 minutter per dag / 58 timer per år/ 8 arbeidsdager i året. For et lager med minimum 50 ansatte, tilsvarer dette 2 899 timer per år.

Ytterligere informasjon:
Pia Clerté, Regional Marketing Manager Northern Europe

Tlf: +46 8 622 06 59, epost: pia.clerte@intermec.com

Patrik Fredriksson, Nordic Sales Manager
Tel. +46-8-622 06 53, epost: patrik.fredriksson@intermec.com

For mer informasjon besøk oss på: www.intermec.se. Eller følg oss på www.twitter.com/intermec eller www.facebook.com/intermec.

Om Intermec:
Intermec er et av verdens ledende selskaper innen utvikling, produksjon og integrering av systemer til automatisk datafangst, IntelliTag RFID-system, mobil databehandling, løsninger for nettverk- og radiokom-munikasjon, strekkodeskrivere og etiketter. Intermecs produkter og tjenester brukes innen industrier verden over, For å bedre produktiviteten, kvaliteten og tilgjengeligheten i arbeidet.  Intermec har kontorer i Stockholm, København og Oslo. For mer informasjon: www.intermec.com

Tags:

Om oss

Om Intermec Intermec er nå en del av Honeywell Scanning and Mobility og fokuserer på arbeidsflyteffektivitet. Vi designer ledende systemer for automatisk datafangst og IT-løsninger i grenseområdet mellom ansatte i felt, ressurser og kunder. Lokale kontorer ligger i Stockholm, København, Oslo og Helsingfors. For mer informasjon om Intermec, besøk www.intermec.se.

Multimedia

Multimedia