Feilplukking koster nesten 2,5 millioner kroner per år

Intermec har nylig offentliggjort sin rapport fra den internasjonale undersøkelsen «Skjulte kostnader». Den viser at distribusjonssentra taper i gjennomsnitt nesten 2,5 millioner kroner per år på grunn av feilplukking. Behovet for økt effektivitet og reduserte kostnader har aldri vært større. Dette gjør at bedrifter nå ser over både distribusjonsprosessen og teknikk. Også kravene til feilfrie distribusjonsprosess øker.

Intermecs undersøkelse, som omfatter 250 distribusjonssjefer på bedrifter i USA, Storbritannia, Frankrike og Tyskland, viser at den gjennomsnittlige kostnaden for hver feilplukking er omtrent 120 kroner. Undersøkelsen ble gjennomført av det amerikanske undersøkelseselskapet Vanson Bourne etter oppdrag fra Intermec.

Mer enn halvparten av distribusjonssjefene som ble intervjuet rapporterte at det var en plukknøyaktighet på mindre enn 97 prosent. 19 prosent av dem som ble intervjuet målte ikke en gang kostnadene for feilplukking, noe som tyder på at det akkumulerte tapet i leveringskjeden kan være enda større.

Å oppnå produktivitet og nøyaktighet er avgjørende for å øke bedriftens lønnsomhetsmarginer. Derfor benytter 59 prosent av sjefene begrepet «den perfekte ordren» til å identifisere forbedringsområdene. Målemetoden betyr at bedriften ved mottatt bestilling, skal kunne levere ønsket artikkel, med ønsket kvantitet, til ønsket tid, på ønsket sted, med riktig dokumentasjon og uten skader på gods og emballasje. Begrepet benyttes både for vurdering og oppfølging av leveringsservice fra leverandørene totalt ved flere forskjellige anledninger.

Blant de bedrifter som nylig har gjennomført en oversikt over arbeidsflytprosessen, mente 47 prosent av dem som ble spurt at plukking var et viktig område og der kostnadene samtidig er lettest å redusere. For dem som målte ifølge «den perfekte ordren» var muligheten for å kunne øke bedriftens besparelse tydelige og komplette leveringer ble ansett som det mest lønnsomme tiltaket av 43 prosent av dem som ble spurt.

Forbedring av lønnsomhetsmarginene i distribusjonen:

•     Nesten åtte av ti sjefer har til oppgave å spare i gjennomsnitt 19 prosent av sin virksomhet, noe som krever en oversikt over bedriftens eksisterende prosesser og teknikker.

•     Nesten tre fjerdedeler tror at økt automatisering innen distribusjon ville få størst effekt for å øke lønnsomheten. Samme andel tror det samme gjelder investeringer i ny, moderne teknikk.

•     Til tross for dette mener 51 prosent at innføring av ny teknikk er en «stor utfordring» for de ansatte, noe som stiller krav til at ny teknikk må være intuitiv og enkel å bruke.

•     Nesten like mange, 49 prosent, hevdet at det er vanskelig å presisere hvor i distribusjonsleddet nye teknikkinvesteringer vil gi størst resultat.

•     Mer enn to tredjedeler, 68 prosent, tror at bevegelighet og fleksibilitet for de ansatte er nøkkelen, for å kunne forbedre lønnsomheten - et synspunkt som var sterkest i USA (76 prosent) og i Storbritannia (84 prosent).

Teknikk på arbeidsplassen

•     Til tross for sterk tro på ny teknikk og effektiv automatisering, bruker 23 prosent av bedriftene fortsatt papir i flere arbeidsprosesser innen distribusjonssentra.

•     Til tross for fortsatt bruk av papir er de aller fleste bedriftene enige i at moderne teknikk er nødvendig, for å kunne forbedre prestasjonsnivået i distribusjonssentret. 72 prosent av sjefene mener for eksempel at multifunksjonelle enheter er nødvendig for å sikre medarbeidernes fleksibilitet, noe som ofte også vil bety økt kapasitet.

•     RFID er en av de voksende teknikktrendene, som 52 prosent av dem som ble spurt benytter i sitt distribusjonssenter. Tyskland sto for den største andelen med 60 prosent. Nesten en fjerdedel, eller 24 prosent, bruker stemmestyring.

Bruce Stubbs, Intermecs Industry Marketing Director for virksomhet innen distribusjonssentra, sier:

–                Undersøkelsen bekrefter hvor mye kundeservicenivåer og bedriftens totale lønnsomhet blir påvirket, dersom de ikke oppfyller målene i den «perfekte ordren». Dersom denne ikke blir brukt, vil resultat og ytelse fortsette å bli uthulet. På bakgrunn av de kostnadsbesparelser som må bli nådd i hele distribusjonsleddet, er det av største viktighet å investere i og ta i bruk nye prosesser og ny teknikk.

Ytterligere informasjon:
Pia Clerté, Regional Marketing Manager Northern Europe

Tlf: 46 8 622 06 59, epost: pia.clerte@intermec.com

Patrik Fredriksson, Nordic Sales Manager
Tel. 46-8-622 06 53, epost: patrik.fredriksson@intermec.com

For mer informasjon besøk oss på: www.intermec.se. Eller følg oss på www.twitter.com/intermec eller www.facebook.com/intermec.

Om Intermec
Intermec er et ledende selskap innen arbeidsflyteffektivitet. Vi skreddersyr ledende systemer for automatisk datafangst og IT-løsninger til grensesnittet mellom ansatte i felt, muligheter og kunder. Lokale kontorer finnes i Stockholm, København og Oslo. For mer informasjon om Intermec, besøk www.intermec.se.

Om undersøkelsen
Studien omfattet 250 sjefer fra bedrifter med over 500 ansatte innen industrier som detaljhandel, produksjon, distribusjon, transport, kjemikalier, logistikk, legemidler, partihandel/grossisthandel og raskt bevegelige forbrukerprodukter. Analysen ble gjennomført på oppdrag av Intermec ved undersøkelsesselskapet Vanson Bourne i oktober 2012.

Tags:

Om oss

Om Intermec Intermec er nå en del av Honeywell Scanning and Mobility og fokuserer på arbeidsflyteffektivitet. Vi designer ledende systemer for automatisk datafangst og IT-løsninger i grenseområdet mellom ansatte i felt, ressurser og kunder. Lokale kontorer ligger i Stockholm, København, Oslo og Helsingfors. For mer informasjon om Intermec, besøk www.intermec.se.

Multimedia

Multimedia