Intermec lanserer markedets mest fleksible HTML5-nettleser

Intermec lanserer en ny HTML5-nettleser som muliggjør utvikling av applikasjoner som kan kjøres på iOS, Android og flere av Intermecs robuste håndterminaler. Nettleseren, som er en åpen plattformsapplikasjon, effektiviserer arbeidsflyten og gir økt fleksibilitet for mobile brukere.

Intermecs HTML5-løsning er basert på WebKit og tilpasset flere av Intermecs håndterminaler med Windows Mobile og Windows Embedded.  Nettleseren støtter applikasjoner som kjøres online (kobling til en webserver), offline (ingen kobling til webserver) eller en kombinasjon. 

– Intermecs nye HTML5-nettleser gir bedriftene fleksibilitet til å utstyre sine mobile brukere med et moderne brukergrensesnitt og den aller nyeste forretningslogistikken, sammen med riktig utstyr etter arbeidsforhold og brukerkrav, sier Earl Thompson, Intermec Senior Vice President, Mobile Solutions Business Unit. 

Earl Thompson fortsetter:

– Intermecs HTML5-nettleser gir mulighet for framtidssikre applikasjoner ved at de kan utvikles og distribueres uavhengig av plattform.

Intermecs HTML5-nettleser for Windows Embedded Handheld er bygd på den nyeste WebKit-motoren, akkurat som iOS og Android. Den leveres forhåndsinstallert og er lisensfri, samt uten krav til registrering på Intermecs håndterminaler CN50, CS40, CN70, CN70e og CK70. Den er tilgjengelig for gratis nedlasting for CK3, CK71 og CV41. HTML5-applikasjoner som kjøres på smarttelefoner og mobile datamaskiner kan nå også kjøres på disse robuste håndterminalene fra Intermec uten at de må endres eller skrives om.

For å effektivisere arbeidsflyten, kan dataene lagres lokalt til det er mulig med synkronisering mot serveren. Dette reduserer faren for tapt tid på grunn av dårlig dekning. Transaksjonsdata kan oppdateres raskt, noe som gir en raskere arbeidsflyt. I og med at det råder usikkerhet rundt kommende operativsystemer, gir portering av applikasjoner til HTML5 eller utvikling av nye HTML5-applikasjoner. Programmere gis mulighet til å lage en kildekode, som kjører på alle oprativsystemer.

– For meg som utvikler av banebrytende mobil- og webløsninger til en rekke plattformer inklusiv Intermecs, gir HTML5-støtten på Intermecs enheter en enklere og mer strømlinjeformet produktutvikling. Dette fører til at vi kan utvikle et felles HTML5-miljø for både forbrukerprodukter og robuste enheter, sier David Judd, Managing Partner hos TechLantern.

– Intermec legger opp til en tydelig visjon om hvordan HTML5 vil komme til å påvirke markedet og at vi er på rett vei i forhold til de nye mulighetene som har oppstått siden introduksjonen av forbrukerprodukter på markedet for mobile løsninger i felt. Deres HTML5-nettleser tilbyr programvareforhandlere og kunder en tydelig og lett måte å kombinere robuste, mobile datamaskiner  med smarttelefoner og nettbrett, sier Eric Klein, senioranalytiker innen mobil programvare hos VDC Research.

Ytterligere informasjon:

Pia Clerté, Field Marketing Manager Nordics
Tlf: +46 8 622 06 59, epost: pia.clerte@intermec.com

Stig Myhre, Country Manager Norway
Tlf:  +47  91776452, epost: stig.myhre@intermec.com

For enda mer informasjon besøk: www.intermec.com Du kan også lese mer på Intermecs "Trends & Technology blog" eller www.twitter.com/intermec.

Copyright © 2012 Intermec Technologies Corporation. Alle rettigheter forbeholdt. Intermec er et registrert varemerke, som eies av Intermec Technologies Corporation. Android er et varemerke som eies av Google Inc. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere.

Om Intermec:

Intermec er et av verdens ledende selskaper innen utvikling, produksjon og integrering av systemer til automatisk datafangst, IntelliTag RFID-system, mobil databehandling, løsninger for nettverk- og radiokom¬munikasjon, strekkodeskrivere og etiketter. Intermecs produkter og tjenester brukes innen industrier verden over, For å bedre produktiviteten, kvaliteten og tilgjengeligheten i arbeidet.  Intermec har kontorer i Stockholm, København og Oslo. For mer informasjon: www.intermec.com

Tags:

Om oss

Om Intermec Intermec er nå en del av Honeywell Scanning and Mobility og fokuserer på arbeidsflyteffektivitet. Vi designer ledende systemer for automatisk datafangst og IT-løsninger i grenseområdet mellom ansatte i felt, ressurser og kunder. Lokale kontorer ligger i Stockholm, København, Oslo og Helsingfors. For mer informasjon om Intermec, besøk www.intermec.se.

Sitater

– Intermecs HTML5-nettleser gir mulighet for framtidssikre applikasjoner ved at de kan utvikles og distribueres uavhengig av plattform
Earl Thompson, Intermec Senior Vice President, Mobile Solutions Business Unit.