Mobil teknikk kan spare millioner for transport- og logistikkbedrifter

En ny studie fra Intermec gjennomført av undersøkelseselskapet Vanson Bourne, viser at transport- og logistikkbedrifter kan spare drøyt tre millioner kroner hvert år gjennom automatisering og implementering av mobil teknikk i bedriftenes arbeidsflyt. Et betydelig antall bedrifter kan derved gå glipp av disse potensielle besparelsene.

Undersøkelsen viser at mer enn hver tredje bedrift (39 prosent) ikke har endret sine logistikkprosesser i løpet av det siste året. Av disse bedriftene har nesten tre fjerdedeler (72 prosent) ikke vurdert sine eksisterende arbeidsmetoder på minst to år. Samtidig viser studien at det handler om å kunne spare over tre millioner kroner¹.

Transport- og logistikksjefer, med kunder som ønsker levering samme dag², har identifisert operativ effektivitet som det viktigste forbedringsområdet i år³. 44 prosent av bedriftene tror at en omstrukturering av prosessene er den mest effektive måten å oppnå en forbedring på.

Nøkkelen til forbedring av virksomheten vil være å utvide mobile posisjoneringstjenester, et område der sjefene tror man kan spare over 1,9 millioner kroner i løpet av de nærmeste tolv månedene. Til tross for dette har nesten en fjerdedel (23 prosent) av de bedriftene som ble spurt fortsatt ikke startet med posisjoneringsteknikk. Det som hindrer dem i å dra nytte av disse fordelene er ifølge undersøkelsen blant annet kostnader og manglende behov.

–   Å utvikle mobil teknikk for henting og levering er lenge blitt oppfattet som en måte å øke effektiviteten på og å redusere kostnadene. Resultatet fra undersøkelsen styrker den oppfatningen, sier Jeff Sibio, Industry Marketing Director for Transport og Logistik hos Intermec. Å ignorere prosessforandringer er ganske enkelt ikke et alternativ på lang sikt.

Prosessautomasjon

•   De sjefene som ble spurt mener at mobilt bredband som 4G og LTE gir best avkastning på investeringen (60 prosent) fulgt av integrert kjøretøytelematikk (44 prosent) og RFID (38 prosent).

•   Det er fortsatt en betydelig andel som enda ikke har implementert ny teknikk gjennom omstrukturering. Av dem som ikke har automatisert sine arbeidsmetoder, oppgir nesten 40 prosent mangel på behov innen virksomheten som anledning til ikke å gjøre det og 33 prosent angir kostnaden som grunn.

•   Undersøkelsen viser at 60 prosent av virksomhetene fortsatt benytter papirbaserte systemer i forbindelse med henting og levering. Ni prosent har dessuten planer om å utvide bruken av papir i en eller annen form i løpet av 2013.

Krav til større nøyaktighet

•   Når de som ble spurt ble bedt om å rangere kravene fra kundene, hevder 77 prosent av sjefene at servicenivået er det viktigste.

•   Nesten en fjerdedel (24 prosent) av bedriftene tillegger at økt tilgjengelighet til data i bakkontor-systemet er det området som har størst behov for forbedring, etterfulgt av forbedret detaljnivå (23 prosent) og forbedret nøyaktighet (22 prosent).

–   Studien viser at implementering av teknikk ikke bare er et kostnadsbesparende initiativ, men en nødvendighet for å kunne beholde servicenivåer som gjør kundene fornøyd, sier Jeff Sibio. En ytterligere bedømmelse vi får, er at mange transportorganisasjoner kjemper for å imøtekomme behovene fra nye beslutningstakere hos sluttkunden.

–   Det er mange faktorer å ta hensyn til, men gjennom et grundig prosessoversyn kan bedriftene raskt finne en løsning som kan løfte virksomheten til et høyere nivå.

1)    Gjennomsnittlig svar på spørsmålet «Hva har vært eller forventes å bli de påtagelige kostnadsbesparelsene etter omstrukturering av prosessene?» stilt til selskap som har gjennomført en omstrukturering i løpet av de siste tolv månedene. Svarene i spørreskjemaene var fra sjefer fra bedrifter i Storbritannia, USA, Tyskland, Frankrike, Australia og New Zealand.

2)    Mer enn tre fjerdedeler (77 prosent) av organisasjoner i Storbritannia, USA, Tyskland, Frankrike, Australia og New Zealand svarer at kundene deres nå krever at de skal klare leveranser samme dag og 92 prosent av bedriftene hevder at de ser store utfordringer i å imøtekomme disse forventningene.

3)    38 prosent av de bedriftene som ble spurte viser til at operasjonell effektivitet er det området som er av strategisk størst betydning for deres virksomhet, mer enn noe annet enkelt område.

Ytterligere informasjon:
Pia Clerté, Regional Marketing Manager Northern Europe

Tlf: 46 8 622 06 59, epost: pia.clerte@intermec.com

Patrik Fredriksson, Nordic Sales Manager
Tel. 46-8-622 06 53, epost: patrik.fredriksson@intermec.com

For mer informasjon besøk oss på: www.intermec.se. Eller følg oss på www.twitter.com/intermec eller www.facebook.com/intermec.

Om Intermec
Intermec er et ledende selskap innen arbeidsflyteffektivitet. Vi skreddersyr ledende systemer for automatisk datafangst og IT-løsninger til grensesnittet mellom ansatte i felt, muligheter og kunder. Lokale kontorer finnes i Stockholm, København, Oslo og Helsinki. For mer informasjon om Intermec, besøk www.intermec.se.

Om undersøkelsen
Studien omfattet 375 transport- og logistikksjefer ved virksomheter med over 500 ansatte i Storbritannia, Frankrike, Tyskland, USA, Australia og New Zealand. Den ble foretatt på oppdrag av Intermec og ble gjennomført av undersøkelsesselskapet Vanson Bourne i april 2013.

Tags:

Om oss

Om Intermec Intermec er nå en del av Honeywell Scanning and Mobility og fokuserer på arbeidsflyteffektivitet. Vi designer ledende systemer for automatisk datafangst og IT-løsninger i grenseområdet mellom ansatte i felt, ressurser og kunder. Lokale kontorer ligger i Stockholm, København, Oslo og Helsingfors. For mer informasjon om Intermec, besøk www.intermec.se.

Multimedia

Multimedia