Ny teknologi kan redusere leveringstiden med nesten en tredjedel

Report this content

Ifølge en ny internasjonal undersøkelse utført av Intermec, sier 92 prosent av transportsjefene som ble spurt, at de ser store utfordringer med å klare leveranser samme dag bestillingen blir mottatt. Med ny teknologi for medarbeidere i felt, tror de at leveringstidene vil bli redusert med cirka 30 prosent. Det vil øke effektiviteten og de vil enklere kunne imøtekomme økte krav fra kundene. Studien ble utført på oppdrag av Intermec i april 2013, i en markedsundersøkelse foretatt av det amerikanske selskapet Vanson Bourne, blant 375 transport- og logistikksjefer i seks land.

– Å investere i tid for å se over prosesser kan synes å være en vanskelig og tidkrevende oppgave, men resultatet har verdifulle fordeler, sier Jeff Sibio, Industry Marketing Director for transport og logistikk hos Intermec.

Studien viser at 34 prosent av de transportsjefene som ble spurt, mener at forbedret effektivitet er strategisk viktigst for bedriften. Flere enn tre fjerdedeler, 77 prosent, av bedrifter i Storbritannia, USA, Tyskland, Frankrike, Australia og New Zealand sier at kundene stiller krav til levering samme dag. 92 prosent mener kundenes forventninger betyr store utfordringer for deres bedrift.

Nesten alle som ble spurt opplever at krav fra kundene best kan imøtekommes gjennom automatisering av viktige prosesser innen henting og levering, samt ved å innføre teknologi som GPS, mobilkommunikasjon og bredbånd. Bedriftene regner med at ny teknologi kan redusere tiden på hver henting og levering med 2,68 henholdsvis 2,41 minutter¹.

Innovasjon via automatisering

  • De som ble spurt mener at implementering av mobilt bredbånd, 60 prosent, integrert kjøretøytelematikk, 44 prosent, og RFID,38 prosent, tilbyr den beste avkastningen på investeringen i deres organisasjon.
  • Effektivitetsfortjenestene gjelder også backoffice-personale. De som ble intervjuet oppgir at de får nesten 7 000 samtaler per dag fra kunder som er ute etter oppdatering av ordrestatus.
  • Ved å kunne tilby proaktive leveranseoppdateringer, posisjoneringstjenester og mobil teknikk, tror bedriftene at de kan eliminere 24 prosent av disse samtalene umiddelbart.
  • Dette tilsvarer drøyt 1 600 samtaler per arbeidsdag, en tidsbesparelse som kan benyttes til å betjene et større antall kunder på en bedre måte.

Behov for å omstrukturere

  • 44 prosent av bedriftene anser at omstrukturering av de interne prosessene er den beste måten å forbedre bedriftens effektivitet på.
  • Transport- og logistikksjefer opplever at riktig omstrukturering av prosesser i gjennomsnitt  kan forbedre effektivitet med over 13 prosent.
  • Til tross for dette har over en tredjedel, 39 prosent, mislykkes med å gjennomføre en omstrukturering av bedriftens prosesser i løpet av siste år.
  • Av disse har nesten tre fjerdedeler, 72 prosent, ikke gjennomgått sine prosesser på minst to år.

– Kundenes forventninger blir større dag for dag og setter økt press på bedriftens medarbeidere i felt, for å imøtekomme innskjerpede tidsgrenser, sier Sibio. Vår undersøkelse viser at bruken av ny effektiv teknologi, ikke bare reduserer samtale- og hentetider for arbeidstageren, den gjør det også lettere for kundene, i og med at de kan se pakkens leveringsstatus på en enkel måte.


[1] Data viser at gjennomsnittstiden kan reduseres med 2,68 minutter for hver henting og med 2,41 minutter for hver leveranse. Dette gir en besparelse på 30 prosent per henting og 29 prosent per leveranse 

Ytterligere informasjon:
Pia Clerté, Regional Marketing Manager Northern Europe

Tlf: 46 8 622 06 59, epost: pia.clerte@intermec.com

Patrik Fredriksson, Nordic Sales Manager
Tel. 46-8-622 06 53, epost: patrik.fredriksson@intermec.com

For mer informasjon besøk oss på: www.intermec.se. Eller følg oss på www.twitter.com/intermec eller www.facebook.com/intermec.

Om Intermec
Intermec er et ledende selskap innen arbeidsflyteffektivitet. Vi skreddersyr ledende systemer for automatisk datafangst og IT-løsninger til grensesnittet mellom ansatte i felt, muligheter og kunder. Lokale kontorer finnes i Stockholm, København og Oslo. For mer informasjon om Intermec, besøk www.intermec.se.

Om undersøkelsen
Studien omfattet 375 transport- og logistikksjefer i organisasjoner med over 500 ansatte i Storbritannia, Frankrike, Tyskland, USA, Australia og New Zealand. Den ble gjort på oppdrag av Intermec og ble gjennomført av markedsundersøkelses firmaet Vanson Bourne, i april 2013.

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker