Intrum Justitia fullfører kjøpet av Aktiv Kapitals inkassovirksomhet

- Styrker markedsposisjonen i Norge, Finland og Sverige

Intrum Justitia fullfører kjøpet av Aktiv Kapitals inkassovirksomhet etter konkurransetilsynets godkjennelse. Den overtatte virksomheten har 150 ansatte i Norge, Finland og Sverige og forventes å omsette for ca 200 MNOK i 2010. Gjennom oppkjøpet styrker Intrum Justitia sin markedsposisjon, spesielt i det norske markedet. I Finland og Sverige styrkes den ledende markedsposisjonen ytterligere.

–Kjøpet av Aktiv Kapitals inkassovirksomhet er et viktig steg å ta for Intrum Justitia for å oppfylle vår strategi om å være markedsledende i så vel Norden som i hele Europa. Gjennom oppkjøpet styrker vi først og fremst vår posisjon på det norske markedet. I Finland utvides kundebasen til også å omfatte offentlig sektor som er et interessant segment for Intrum Justitia. Den styrkede markedsposisjonen i Norge, samt at vi ytterligere befester vår posisjon som markedsledere i Finland og Sverige, gjør oss til en av de absolutt største aktørene i Norden, noe som er et viktig mål for oss, sier Lars Wollung, Konsernsjef i Intrum Justitia. Han uttrykker stor glede over at dette kjøpet nå er gjennomført.

Gjennom oppkjøpet styrkes vår markedsposisjon i Norge og vi blir dermed en av de tre største aktørene i det norske markedet. Vi blir bedre rustet til å møte morgendagens utfordringer og vil kunne tilby flere tjenester til våre kunder. Vårt tjenestetilbud blir utvidet til også å omfatte løsninger for store kunder innen Telecom, Energi og Bank/Finans, sier Reidun Korsnes, administrerende direktør i Intrum Justitia AS.

Aktiv Kapitals virksomhet kommer til å integreres i Intrum Justitia i løpet av 2011.

For ytterligere informasjon kontakt gjerne:

Rikard Westlund, Regionsjef Nord- Europa, Intrum Justitia AB
Tel: + 46 8 546 102 00

Reidun Korsnes, administrerende direktør Intrum Justitia AS
Tel: +47 92 89 13 29

Abonner

Dokumenter og linker