Nordmenn er Europas raskeste betalere

Nordmenn betaler regningene sine etter 26,4 dager. Det gjør oss til Europas raskeste betalere. Når vi har gjort opp for oss, går det ytterligere tre måneder før grekerne innfrir forpliktelsene.

Det fremgår av en undersøkelse utført av kreditthåndteringsselskapet Intrum Justitia.

- Nordmenn er først og fremst raske fordi vi generelt har korte betalingsfrister. Mens det i Norge er vanlig å ha 14 dagers betalingsbetingelser, kan kredittiden være betydelig lengre i andre land, sier administrerende direktør Rune Viermyr i Intrum Justitia.

Trege svensker
Hellas er blant landene hvor lange kredittider er utbredt. Der betales regningene i gjennomsnitt etter 105,9 dager.

Svenskene, som er Skandinavias tregeste betalere, ligger et godt stykke bak Norge. I snitt betaler de regningene etter 34,9 dager, mens danskene betaler etter 34,2 dager.

Gjennomsnittet for Europa er 58,6 dager.

Advarer mot kjøpefest
Til tross for at Norge ligger på Europatoppen, mener Intrum Justitia det er grunn til å komme med en advarsel.

- All erfaring viser at gode tider avler dårlige betalere. Folk låner mer, bruker mer og venner seg til en enda høyere levestandard, sier Viermyr.

Mange av disse forbrukerne vil havne i skvis. Og når det skjer, er både gjelden og forbruket på et mye høyere nivå enn tidligere. Det mener Viermyr er bekymringsfullt.

- Jeg er redd mange forbrukere ikke har tatt høyde for fortsatt renteøkning, sier han.

Trege kommuner
Hvis de norske tallene brytes ned på henholdsvis forbrukere, bedrifter og det offentlige, viser undersøkelsen at forbrukerne som gruppe er de beste betalerne. I gjennomsnitt betaler de regningene etter 21,4 dager.

Næringslivet er litt dårligere, ettersom de betaler etter 27,6 dager.

Offentlige myndigheter er landets klart tregeste betalere. I snitt gjør de opp for seg etter 30,1 dager. I denne kategorien er det en overvekt av kommuner.

- Det er et paradoks at kommunene er blant landets tregeste betalere, mens de selv har effektive rutiner for at innbyggerne skal betale kommunale avgifter i tide, påpeker Viermyr.

Abonner

Multimedia

Multimedia