Norge på bronseplass

Norske forbrukere er tredje raskest i Europa til å betale regninger. Vi er bare forbigått av Finland og Estland. Italienerne lar regningene ligge i 70 dager og er på soleklar jumboplass.

- Generelt er nordmenn raske til å gjøre opp for seg. I gjennomsnitt betaler forbrukerne regningene sine etter 23 dager, sier administrerende direktør Reidun Korsnes i Intrum Justitia, som hvert år kartlegger betalingsvanene i Europa. Har tapt terreng Men selv om nordmenn er raske betalere, minner Korsnes om at vi har vært enda flinkere tidligere. - For to år siden var betalingstiden blant norske forbrukere to dager kortere. Det har altså gått den gale veien, noe som kan ha sammenheng med finanskrisen, sier hun. Dermed har vi tapt terreng til både Finland og Estland, som sammen topper listen over Europas beste betalere. Forbrukerne i disse landene betaler i snitt regningene etter 18 dager, altså fem dager raskere enn nordmenn. Ferieland på bunn Intrum-undersøkelsen viser at det er store forskjeller mellom landene i Europa. Italia kommer på en klar sisteplass. I dette landet betales regningene først etter 70 dager. Hellas og Portugal ligger også dårlig an med en betalingstid på 60 dager. I et annet kjært ferieland, Spania, venter forbrukerne i gjennomsnitt 57 dager før de gjør opp for seg. - Det er ikke trege forbrukere alene som gjør at det tar lang tid før oppgjøret kommer i disse landene. Også betalingsfristene varierer mye. Mens det er vanlig å operere med 14 dagers frist i Norge, er den tilsvarende fristen i Italia 40 dager. Tror det blir verre I Norge er forbrukerne den gruppen som innfrir kravet raskest. Mens disse i snitt betaler etter 23 dager, blar bedriftene først opp etter 33 dager. Kommuner og andre offentlige myndigheter er landets tregeste med 34 dager. De norske bedriftene som har deltatt i undersøkelsen, frykter at tallene vil forverre seg. - Hele 62 prosent tror at betalingsrisikoen vil øke ytterligere i løpet av det nærmeste året. Selv om Norge ligger godt an i Europa-sammenheng, er det mange norske bedrifter som sliter fordi oppgjør kommer for sent, sier Intrum-sjefen. For ytterligere informasjon, kontakt: Jan Græsvik, informasjonsansvarlig Intrum Justitia Telefon. 23 17 11 01 Mobil: 91 70 46 70 E-post: j.graesvik@no.intrum.com

Abonner

Multimedia

Multimedia