Rekordhøy kortbruk i utlandet

Ola og Kari Nordmann brukte hele 75 milliarder kroner med kort i utlandet i fjor. Av disse tok vi ut 21 milliarder i kontanter!

- Det har vært en eventyrlig økning i nordmenns kortbruk, og veksten vil nok fortsette i takt med at folk flest får stadig bedre råd, sier administrerende direktør Reidun Korsnes i Intrum Justitia.

Enorme beløp
Tall som Intrum Justitia har innhentet fra Norges Bank, viser at det ble gjennomført ca. 1,4 milliarder transaksjoner med betalingskort i 2010. Av disse ble 103,4 millioner transaksjoner utført i utlandet.

Mens nordmenns kortbruk totalt beløp seg til 653,7 milliarder kroner, la vi igjen 75,1 milliarder av disse kronene i utlandet.

Mest i sommer
- Kortbruken i utlandet er naturlig nok høyest i sommermånedene som vi nå er inne i. Det er åpenbart at stadig færre ordner med kontanter og reisesjekker før ferien starter. De fleste velger den behagelige varianten og bruker kortet etter behov, sier Korsnes.

Hoveddelen av kortbruken i utlandet knytter seg til varekjøp, men nordmenn tar også ut solide kontantbeløp. Norges Bank-tallene viser at vi tok ut beløp tilsvarende 21,4 milliarder kroner i utlandet i fjor.

God kontroll
Ifølge Intrum Justitia-lederen har de aller fleste god kontroll med kortbruken, men det er alltid noen som bruker mer penger enn de strengt tatt har råd til.

- På ettersommeren kommer det hvert år en del inkassosaker som kan knyttes til et altfor høyt feriebudsjett. Mange av disse ender også opp med en betalingsanmerkning, sier hun.

Utlendinger i Norge
Tallene fra Norges Bank viser også en økning i utlendingers kortbruk i Norge. I fjor ble utenlandske betalingskort brukt 19,3 millioner ganger.

De tok ut 3,1 milliarder kroner kontant og brukte 10,6 milliarder på varekjøp.
 

For ytterligere informasjon, kontakt:
Jan W. Græsvik, informasjonsansvarlig Intrum Justitia
Telefon: 23 17 11 01
Mobil: 91 70 46 70
E-post: j.graesvik@no.intrum.com

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker