Tapene øker kraftig i næringslivet

I løpet av fjoråret økte tapene i norske bedrifter med hele 54 prosent. Nesten annenhver bedrift hevder at betalingsforsinkelser utgjør en trussel for deres eksistens.

Den årlige undersøkelsen som kreditthåndteringsselskapet Intrum Justitia gjennomfører blant flere tusen europeiske bedrifter, viser at tapsprosenten i norsk næringsliv er økt betydelig. Mens bedriftene i gjennomsnitt hadde tapsavskrivninger på 1,3 prosent av omsetningen i 2007, var tallet steget til 2,0 prosent ved utgangen av 2008. Det tilsvarer en økning på 54 prosent.

- Dessverre er det mye som tyder på at tapsavskrivningene skal videre opp. Det frykter også de fleste bedriftene, sier administrerende direktør Reidun Korsnes i Intrum Justitia.

Venter på lønn
Blant bedriftene som deltok i undersøkelsen, tror 62 prosent at betalingsrisikoen vil øke ytterligere i løpet av de neste tolv månedene.

- Mange bedrifter sliter på to fronter. I tillegg til at de har høyere tap, må de vente lenger på å få betalt. Dette gir likviditetsproblemer, og selv store bedrifter sliter med å betale ut lønn til ansatte på grunn av dette, sier hun.

- Næringslivet bør vokte seg for å opptre som bank for kundene. Dette kan føre til at de ansatte ikke får lønn i tide, eller i verste fall at bedriften går over ende.

Dårlig betalingsmoral
I flere år var Norge og de andre skandinaviske landene foregangseksempler når det gjaldt rask betaling - med de laveste prosentandelene for tapsavskrivninger i Europa. Nå er dette i ferd med å endre seg.

I Intrum Justitias undersøkelse svarte hele 81 prosent av økonomisjefene i de norske bedriftene at kunden betaler for sent med overlegg.

- Dette tyder på at dårlig betalingsmoral fort slår rot i nedgangstider. Men samtidig er det klart at mange bedrifter ikke greier å gjøre opp for seg i tide, fordi deres kunder er sene med å betale. Dette er en ond spiral, sier hun.

Frykter konkurs
På spørsmål om hvilke konsekvenser betalingsforsinkelser har for bedriftene, svarte 53 prosent at de opplevde ekstra renteomkostninger, mens 45 prosent nevnte inntektstap. Hele 43 prosent hevder at betalingsforsinkelser utgjør en fare for deres eksistens.

- Det er urovekkende når nesten annenhver bedrift frykter for eksistensen på grunn av sene betalinger. Som følge av finanskrisen er det heller ikke lett å få kassakreditt i banken, dermed blir presset likviditet en utfordring for mange.


Kontaktperson:
Informasjonsansvarlig Jan Græsvik i Intrum Justitia, tlf. 23 17 11 01, mob. 91 70 46 70

Abonner

Multimedia

Multimedia