Ungdom i betalingstrøbbel

4,3 prosent av norske ungdommer har betalingsanmerkninger. Intrum Justitia mener de unge må lære seg å sette opp budsjett.

Ved inngangen til 2009 var det registrert 23.122 ungdommer i alderen 18-26 år med betalingsanmerkninger. Det viser tall som Intrum Justitia har innhentet fra kredittopplysningsbyrået Dun & Bradstreet.

Får ikke boliglån
- Det er ikke bra å gå inn i etableringsfasen med betalingsanmerkninger. En anmerkning kan gjøre det vanskelig å få tegnet forsikringer og abonnement på strøm og telefon. Det blir også umulig å få boliglån, sier administrerende direktør Reidun Korsnes i Intrum Justitia.

Hun forteller at betalingsanmerkninger i ung alder har en tendens til å forsterke seg, slik at man forblir i et økonomisk uføre.

- Et enkelt grep for en ryddig privatøkonomi er å sette opp månedsbudsjett. Hvor mye har du til rådighet, og hvilke utgifter har du? Hvis du er flink til å budsjettere i ung alder, blir det også lettere å få en oversiktlig økonomi senere i livet, sier Korsnes.

Guttene verst
Statistikken viser at guttene har flere betalingsanmerkninger enn jentene. Mens 3,4 prosent av jentene i aldersgruppen 18-26 år hadde én eller flere anmerkninger ved årsskiftet, var det tilsvarende tallet for guttene 5,1 prosent.

Det er også store forskjeller på alderstrinnene. Statistikken viser at 0,2 prosent av 18-åringene hadde betalingsanmerkning ved årsskiftet. Deretter stiger tallet bratt opp til 6 prosent for 26-åringene. Hele 8,2 prosent av guttene i denne alderen har pådratt seg betalingsanmerkninger.

Etterlyser opplæring
Selv om det har vært et generelt fall i antall betalingsanmerkninger de siste fem årene, mener Korsnes at finanskrisen endrer dette bildet.

- Ungdommen er spesielt utsatt for å få betalingsproblemer, for disse har det tøffest på arbeidsmarkedet. Vi ser blant annet at det er blitt færre lærlingeplasser, sier hun.

Hvis du ikke makter å betale regningene dine, råder hun deg til å ta kontakt med kreditor så fort som mulig for å finne en løsning. Intrum-sjefen skulle også ønske at myndighetene tok ungdommens økonomi mer på alvor.

- Det burde vært innført et obligatorisk kurs i personlig økonomi på ungdomsskolene. Jeg er overbevist om mange økonomiske problemer hadde vært unngått hvis de unge lærer om budsjettering og faren ved å handle på kreditt.

Kontaktperson:
Informasjonsansvarlig Jan Græsvik i Intrum Justitia, tlf. 23 17 11 01, mob. 91 70 46 70

Abonner

Multimedia

Multimedia