Unge i betalingstrøbbel (KOMMUNETALL I VEDLEGG)

Hele 18.863 nordmenn i alderen 18-24 år har pådratt seg én eller flere betalingsanmerkninger. Til sammen skylder de over en halv milliard kroner.

- Det er urovekkende mange unge som sliter med privatøkonomien. Antallet ungdommer med betalingsanmerkninger har holdt seg jevnt høyt de siste årene, sier administrerende direktør Reidun Korsnes i Intrum Justitia.

Får ikke lån
Ferske tall som Intrum Justitia har innhentet fra Bisnode, viser at 4,2 prosent av personene i aldersgruppen fra 18 til og med 24 år er registrert med betalingsanmerkning. De har en samlet inkassogjeld på totalt 585 millioner kroner. Ifølge Korsnes kan disse personene gå en tøff økonomisk fremtid i møte hvis de ikke får ryddet opp.

- Det er svært alvorlig å få en betalingsanmerkning. Man havner egentlig på en økonomisk svarteliste, der blant annet bankene vegrer seg for å gi lån. Det kan også bli vanskelig å kjøpe forsikringer og å få avtale med leverandører av strøm og telefoni, sier hun.

Kaster regningene
Korsnes forteller at personer med betalingsanmerkning ofte slutter å åpne brev som har med regninger og inkasso å gjøre.

- En slik fremgangsmåte løser selvsagt ikke vedkommendes økonomiske problemer. Tvert i mot vil situasjonen bli forverret ved å ignorere kravene, sier Intrum Justitia-lederen.

Hun påpeker at dialog er nøkkelen for å komme ut av det økonomiske uføret.

Få hjelp
- Både kreditor og inkassobyrå er interessert i å finne frem til en løsning som alle parter kan leve med. Eksempelvis kan skyldig beløp nedbetales over tid. Hvis du som skyldner synes det er vanskelig med en slik dialog, kan du kanskje få noen i familien din til å ta dialogen for deg, sier hun.

Ifølge Korsnes kan det også være godt å få snakket ut om problemene med noen du stoler på.

Dyr russetid
For noen starter de økonomiske problemene allerede i 18 års alderen. Intrum Justitia har eksempler på at russetiden har vært den bakenforliggende årsaken til en betalingsanmerkning.

- Mange ungdommer opplever et veldig sterkt kjøpepress. Spesielt i russetiden er fort gjort å bruke mer enn man har, sier hun.

Korsnes tror at mange økonomiske problemer kunne vært unngått hvis personlig økonomi hadde vært et tema i skolen.

- Dette er et forsømt område. Personlig økonomi burde ha vært et obligatorisk fag, sier hun.

Fem gode råd
Hun fem råd til ungdommer:

  • Lær deg å sette opp regnskap og budsjett, slik at du har kontroll på hvor mye penger du kan bruke.
  • Ideelt sett bør du ha satt av 10-20.000 kroner på en egen konto for å dekke uforutsette utgifter.
  • Vær forsiktig med bruk av kredittkort – mange blir fristet til å bruke penger man ikke har.
  • Bruk aldri kredittkort til å nedbetale gjeld.
  • Hvis du har problemer med å betale regningene, er det viktig å kontakte kreditorer og inkassobyrå for å finne en løsning.  

For ytterligere informasjon, kontakt:
Jan W. Græsvik, informasjonsansvarlig Intrum Justitia
Telefon. 23 17 11 01
Mobil: 91 70 46 70
E-post: j.graesvik@no.intrum.com

Fylkestall


Ant. personer Samlet inkassogjeld Snittgjeld
01 - Østfold 1 365 kr 42 406 626 kr 31 067
02 - Akershus 1 681 kr 49 716 818 kr 29 576
03 - Oslo 2 299 kr 83 283 032 kr 36 226
04 - Hedmark 812 kr 22 840 442 kr 28 129
05 - Oppland 737 kr 27 194 562 kr 36 899
06 - Buskerud 1 049 kr 37 747 572 kr 35 984
07 - Vestfold 1 093 kr 33 038 670 kr 30 228
08 - Telemark 723 kr 19 057 570 kr 26 359
09 - Aust-Agder 423 kr 8 169 911 kr 19 314
10 - Vest-Agder 636 kr 17 947 166 kr 28 219
11 - Rogaland 1 314 kr 53 876 873 kr 41 002
12 - Hordaland 1 678 kr 42 012 906 kr 25 037
14 - Sogn og Fjordane 198 kr 6 107 686 kr 30 847
15 - Møre og Romsdal 743 kr 26 153 262 kr 35 200
16 - Sør-Trøndelag 1 028 kr 28 588 722 kr 27 810
17 - Nord-Trøndelag 532 kr 14 687 867 kr 27 609
18 - Nordland 1 024 kr 25 098 405 kr 24 510
19 - Troms 738 kr 20 972 761 kr 28 418
20 - Finnmark 371 kr 12 976 107 kr 34 976

Kilde: Bisnode/Intrum Justitia

Tabellen viser antall personer i alderen 18-24 år som har betalingsanmerkning, samt hvor stor samlet og gjennomsnittlig inkassogjeld disse personene har.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker