Vi skylder stadig mer (KOMMUNETALL I VEDLEGG)

Gjennomsnittlig gjeld i Norge økte fra 441.000 til 485.200 kroner i løpet av 2007. I 57 av landets kommuner har innbyggerne en snittgjeld på over 500.000 kroner.

- De aller fleste har økonomi til å betjene gjelden. Men det finnes også de som har tatt av og økt belåningen kraftig i de gode tidene. Disse kan få det tøft i nedgangstidene vi nå opplever, sier administrerende direktør Reidun Korsnes i Intrum Justitia.

827.600 i Hole
Ligningstall som Intrum Justitia har innhentet fra Statistisk sentralbyrå, viser at gjennomsnittlig gjeld økte fra 441.000 til 485.200 kroner i løpet av inntektsåret 2007. Det tilsvarer en vekst på 10 prosent.

Blant fylkene er det Oslo, Akershus og Rogaland som troner på toppen. Årsaken er at disse tre fylkene generelt har høye boligpriser.

På kommunelisten er det Hole (827.600 kr.), Asker (682.900 kr.) og Bærum (680.100 kr.) som topper.

Vanskelig å refinansiere
Korsnes påpeker at mange vil få romsligere økonomi som følge av det lave rentenivået som Norges Bank legger opp til, men den økende arbeidsledigheten gir grunn til bekymring.

- Det er grunn til å tro at det blir en kraftig økning i antall personer som får gjeldsproblemer. Med den stramme utlånspolitikken som bankene har i dag, kan det bli vanskelig å få refinansiert gjeld, sier hun.

Flere sliter med gjelden
Intrum Justitia har denne høsten opplevd en kraftig vekst i antall inkassosaker. Korsnes forteller at bedriftene er blitt mer engstelige for at pengene ikke skal komme inn, og at de derfor sender kravene tidligere til inkasso.

- De som sliter med å betjene gjelden sin, bør ta kontakt med banken og inkassobyrået så tidlig som mulig for å finne en løsning, råder Korsnes.

Hun er spesielt bekymret for unge som har pådratt seg betalingsanmerkninger.

- En betalingsanmerkning gjør det svært vanskelig å få lån. Det kan bety kroken på døra for dem som ønsker å komme seg inn på boligmarkedet.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Jan Græsvik, informasjonsansvarlig Intrum Justitia
Telefon. 23 17 11 01
Mobil: 91 70 46 70
E-post: j.graesvik@no.intrum.com

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker