Invesdor kickstarter Equity crowdfunding i Norge, med gjennomført finansieringsrunde for 3 norske selskaper bare i 2016

  • Equity crowdfunding plattformen Invesdors’ første år i Norge resulterte i at 3 norske selskap ble finansiert, dette inkludert selskapet Kitemill AS, med  gjennomført finansiering på hele 6 mill NOK
  • Alle 3 selskapene mottok finansiering fra flere land
  • 3 nye norske selskaper er allerede annonsert på Invesdors plattform i 2017
  • Første selskap ut er Carepacks AS, som lanseres i dag med x% allerede finansiert
  • Equity Crowdfunding er finansiering mot aksjer, hvor både privatpersoner og selskaper kan investere i selskapet

I februar 2016, ble Invesdor den første lisensierte Equity Crowdfunding plattformen som ble lansert i Norge. Invesdors første år i Norge, hvor målet var å bistå norske selskaper med finansiering  mot aksjer, resulterte i 3 suksessfulle finansierings runder: Cloud Solutions AS i mars, Bad Norwegian AS i august og Kitemill AS i desember.

Den siste av de 3, Kitemill AS, fikk 6,4mill NOK finansiert gjennom sin emisjon, og ble dermed den største finansieringsrunden i Norge så langt. Alle 3 selskapene mottok investeringer fra flere ulike land inkludert Norge, hvor mesteparten kom fra Finland, Sverige og Tyskland.

”Økonomien i Norge endres raskt”, sier Peter Moore, Invesdors Finans direktør i Norge. ”Jeg har sett store endringer på bare 12 måneder og er veldig imponert over kvaliteten på de selskapene jeg har vært i kontakt med så langt. Norge har mange spennende gründer- og ekspansjonshistorier som bare venter på å bli fortalt.”

Men faktum er at den finansieringsvolumet på digitale plattformer i Norge er relativt liten. ”Økonomiens økosystem må endre seg i takt med økonomien. På nåværende tidspunkt skjer det meste i lukkede nettverk, manuelt og på tradisjonelt vis – på mange måter veldig likt det vi så i Finland for tre år siden,” sier Moore. ”Vi skal digitalisere dette.”

Det er behov for en enklere og mer utadvendt måte å finansiere opp unge vekst selskaper. For Kitemill AS, utvikler av en energiproduksjonsløsning basert på kiter, var Invesdor deres første erfaring med digital finansiering. ”Vi er virkelig fornøyde med gjennomføringen av vår finansieringsrunde på Invesdors plattform,” sier Thomas Harklau, CEO hos Kitemill AS. ”Det har vært en svært spennende prosess og vi har lært mye gjennom hele prosessen. Vi ser nå fram imot å gjennomføre våre planer i 2017.”

For starten på 2017, har Invesdor allerede neste finansieringsrunde planlagt – CarePacks AS, som lanseres i skrivende stund.

CarePacks AS er et spennende selskap, som vil gjøre det enklere for folk å velge en sunnere livsstil uten at det skal gå på bekostning av smak og livskvalitet. Derfor tilbyr CarePacks sunnere snacks og godteri. De leverer månedlige abonnementspakker med sunnere snacks rett hjem til sluttbruker, samt at de har en rekke nye produktlanseringer som kommer under 2017. Vi anser Invesdors digitale finansieringsplattform som en god måte å ekspandere vårt forretningsnettverk på, samt å få med oss en rekke med engasjerte ambassadører om bord, både nasjonalt og internasjonalt”, sier May-Rita Kappfjell, daglig leder hos CarePacks.

“Mitt syn er at det jeg inntar i kroppen min, skal kunne gi meg noe positivt tilbake. Siden dette er svært viktig for meg, ønsker jeg å inspirere folk til å velge sunnere og ta et smartere valg i hverdagen, både mellom treningsøkter og i helgene”, sier Ezinne Okparaebo, 3 x Olympier & med-grunder i CarePacks.

Invesdor har allerede ytterligere 2 finansieringsrunder planlagt for 2017, disse forberedes i skrivende stund: TurtleNeck – tilbehør som løser hverdagsproblemer og Greenstat – en portefølje med ”grønne” prosjekter og selskaper i Norge.

 

Kontakt

Peter Moore, Finansdirektør Norge, Invesdor

peter.moore@invesdor.com, +358 458776650

Mikko Savolainen, Kommunikasjonssjef, Invesdor

mikko.savolainen@invesdor.com, +358 407475205

 

Kort om Invesdor

Invesdor er Nordens ledende plattformer innen equity crowdfunding målt i investert kapital og omsetning i 2015. Et finans teknologi (fintech) selskap som er startet i Finland i 2012, Invesdor benytter en online investerings plattform som kobler ambisiøse vekstselskaper i Europa med investorer fra hele verden. Til nå har Invesdor bidratt til å hente inn over 25 millioner Euro og har gjennomført 70 suksessfulle finansieringsrunder ved hjelp av Equity Crowdfunding på deres plattform.

Invesdors kunder inkluderer private og offentlige børsnoterte selskaper fra Finland, Storbritannia, Norge og Danmark, samt investorer fra mer enn 50 land. Invesdor har sine kontorer i London og Helsinki.

Invesdor media kit

Abonner