Aksjonærer som samlet eier 99,54% av BNbank aksjer har akseptert Íslandsbanki’s tilbud

Pressemelding Aksjonærer som samlet eier 99,54% av BNbank aksjer har akseptert Íslandsbanki’s tilbud Det vises til pressemelding av 20. desember 2004 i tillegg til tilbudsdokumentet datert 29. november 2004 utarbeidet i forbindelse med det frivillige tilbudet. Etter avslutningen av den utsatte akseptperioden den 30. desember 2004 har Íslandsbanki mottatt aksepter som omfatter 9.709.328 aksjer i BNbank tilsvarende 99,54% av den utestående aksjekapitalen. Akseptgraden inkluderer egne aksjer samt aksjer kjøpt fra Sparebanken Øst. Íslandsbanki’s kjøp av BNbank er betinget av godkjennelse fra norske og islandske myndigheter samt tilfredsstillende resultat av due diligencen. Íslandsbanki har allerede sendt en søknad til Kredittilsynet, Finansdepartementet og det Islandske kredittilsynet for kjøpet av aksjene i BNbank. Dersom Íslandsbanki får godkjennelse fra myndighetene til å kjøpe aksjene samt en tilfredsstillende due diligence, vil banken i henhold til forskriftene i Almennaksjeloven fremsette et pliktig tilbud med etterfølgende tvungen innløsning av resterende utestående aksjer BNbank For ytterligere informasjon: Bjarni Ármannsson, konsernsjef Íslandsbanki, +354 440 4005 Om Íslandsbanki hf: Íslandsbanki er en ledende finansgruppe på Island og tilbyr brede bank- og forsikringstjenester. Bankgruppen har avdelinger i London og Luxemburg og er notert på Islands Børs (Kauphöll Íslands). Íslandsbanki har en markedsverdi på ca. NOK 11 milliarder. Totale eiendeler var ved avslutningen av tredje kvartal NOK 52,8 milliarder. I september 2004 fremmet Íslandsbanki et frivillig tilbud om kjøp av alle aksjene i KredittBanken i Ålesund. Íslandsbanki mottok aksepter for mer enn 99 prosent av aksjene i KredittBanken og har fremsatt et pliktig tilbud og tvangsinnløsning av de resterende aksjene. Íslandsbanki er som en følge av dette eier av 100 prosent i KredittBanken. For mer informasjon om Íslandsbanki, se www.islandsbanki.is ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no