Íslandsbanki har fått tillatelse til å erverve samtlige aksjer i Kredittbanken ASA

Pressemelding Íslandsbanki har fått tillatelse til å erverve samtlige aksjer i Kredittbanken ASA 30. november 2004: Íslandsbanki mottok den 29. november 2004 godkjennelse fra Finansdepartementet for ervervet av samtlige aksjer i KredittBanken ASA. Som en konsekvens er alle betingelser knyttet til kjøpet av aksjene i KredittBanken oppfylt. - Vi er meget tilfreds med at oppkjøpet av KredittBanken nå er godkjent. Nå er den første byggesteinen i vår plan om å skape ett sterkt norsk-islandsk finanskonsern på plass. Et oppkjøp av BNbank, hvor vi har budt 340 kroner per aksje, er det neste trinnet, sier konsernsjef Bjarni Ármannsson i Íslandsbanki. Íslandsbanki har mottatt aksepter for 42 703 717 aksjer gjennom det frivillige tilbudet på KredittBanken ASA. Med tillegg av aksjer allerede ervervet av Íslandsbanki, eier Íslandsbanki nå totalt 47.461.257 aksjer i KredittBanken, tilsvarende 99,58% av den utestående aksjekapitalen. Oppgjøret for de aksepterte aksjene i det frivillige tilbudet inkludert rentekompensasjonen vil bli betalt til hvert aksepterende aksjonær i KredittBanken ca. 1. desember 2004. Íslandsbanki har sendt en redegjørelse til Oslo Børs og den islandske børsen med beskrivelse av alle forhold knyttet til tillatelsen til erverv av samtlige aksjer i Kredittbanken ASA. For ytterligere og mer detaljert informasjon henvises det til denne. Pressekontakt i Norge: Bjarni Ármannsson, konsernsjef Íslandsbanki, +47 911 08 911 Om Íslandsbanki hf: Íslandsbanki er en ledende finansgruppe på Island og tilbyr brede bank- og forsikringstjenester. Bankgruppen har avdelinger i London og Luxemburg og er notert på Islands Børs (Kauphöll Íslands). Íslandsbanki har en markedsverdi på ca. NOK 12 milliarder. Totale eiendeler var ved avslutningen av tredje kvartal NOK 52,8 milliarder. I september 2004 fremmet Íslandsbanki et frivillig tilbud om kjøp av alle aksjene i KredittBanken i Ålesund. Per i dag har Íslandsbanki mottatt aksepter for mer enn 99 prosent av aksjene i KredittBanken. For mer informasjon om Íslandsbanki: www.islandsbanki.is For å lese børsmeldingen sendt til OsloBørs: www.oslobors.no ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no