Íslandsbanki har over 98 prosent akseptgrad i BNbank

Pressemelding Bjarni Ármannsson svært fornøyd med den positive responsen Íslandsbanki har over 98 prosent akseptgrad i BNbank 20. desember 2004: Aksjonærer som samlet eier over 98 prosent av aksjene i Bolig- og Næringsbanken ASA (BNbank) har akseptert budet på 340 kroner per aksje fra Íslandsbanki. Akseptgraden inkluderer aksjeposten på 20 prosent som Íslandsbanki har kjøpt fra Sparebanken Øst. Íslandsbanki har vurdert den positive responsen fra aksjonærene i BNbank har forlenget akseptperioden med ca. 2 uker slik at de gjenværende aksjonærene gis mulighet til å akseptere det frivillige tilbudet. Den forlengede tilbudsperioden vil løpe frem til og med torsdag 30. desember 2004 kl. 16.00. Íslandsbankis erverv av BNbank er betinget av godkjennelse fra norske myndigheter. I tillegg er resultatet av due diligencen ikke kjent. Íslandsbanki startet en emisjon å fredag med en tegningsperiode fra og med fredag 17. desember til og med 4. januar 2005. Formålet med emisjonen er å finansiere kjøpet av BNbank samt å styrke Íslandsbankis egenkapitalposisjon for videre intern vekst og utlånsporteføljen. Íslandsbanki har allerede sendt søknad til Kredittilsynet/Finansdepartementet om tillatelse til erverv av aksjene. Dersom Íslandsbanki får godkjennelse fra myndighetene til å kjøpe aksjene, vil banken i henhold til forskriftene i Almennaksjeloven fremsette et pliktig tilbud med etterfølgende tvungen innløsning av resterende utestående aksjer. - Jeg er svært fornøyd med den positive responsen Íslandsbanki har mottatt i Norge av vårt frivillige tilbud på BNbank, sier Bjarni Árnamsson, konsernsjef i Íslandsbanki. Både forretningsområdet og allmennheten har vært meget positive til Íslandsbanki, og omtalen i media har vært svært positiv. Gjennom kjøpet av BNbank har Íslandsbanki lykkes i å etablere en sterkere base for en lønnsom vekst i Norge. Det er ikke noen mangel på muligheter, og vi akter å benytte dem, sier Ármannsson. Íslandsbanki har definert Norge og Island som sine hjemmemarkeder og har til hensikt å fokusere på vekst i det norske markedet. BNbank er en meget konkurransedyktig og veldrevet finansinstitusjon som har oppnådd betydelig suksess og som passer godt med Íslandsbankis strategi. Kjøpet av BNbank vil doble Islandsbankis innskudd og utlån. For ytterligere informasjon: Bjarni Ármannsson, konsernsjef Íslandsbanki, +354 440 4005 eller 911 08 911 Om Íslandsbanki hf: Íslandsbanki er en ledende finansgruppe på Island og tilbyr brede bank- og forsikringstjenester. Bankgruppen har avdelinger i London og Luxemburg og er notert på Islands Børs (Kauphöll Íslands) . Íslandsbanki har en markedsverdi på ca. NOK 11 milliarder. Totale eiendeler var ved avslutningen av tredje kvartal NOK 52,8 milliarder. I september 2004 fremmet Íslandsbanki et frivillig tilbud om kjøp av alle aksjene i KredittBanken i Ålesund. Íslandsbanki mottok aksepter for mer enn 99 prosent av aksjene i KredittBanken og har fremsatt et pliktig tilbud og tvangsinnløsning av de resterende aksjene. Íslandsbanki er som en følge av dette eier av 100 prosent i KredittBanken. For mer informasjon om Íslandsbanki, se www.islandsbanki.is ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no