Íslandsbanki styrker fokus: Frank O. Reite blir ansvarlig for Íslandsbanki i Norge

8. april 2005 – Frank O. Reite, som har vært banksjef i KredittBanken i Ålesund, blir ansvarlig for Íslandsbankis virksomhet i Norge. Íslandsbanki har besluttet å reorganisere sin struktur for å styrke fokus på Norge som et fremtidig vekstmarked. Íslandsbankis norske virksomhet blir fra i dag et eget forretningsområde i Íslandsbanki-gruppen.

Oppkjøpene av KredittBanken og BNbank har bidratt til å omforme Íslandsbanki til et norsk-islandsk selskap. Gjennom oppkjøpene har Íslandsbanki doblet sin balanse og lagt grunnlaget for videre ekspansjon i finansmarkedet. BNbank ble en del av Íslandsbanki-gruppen fra 1. april i år, mens KredittBanken ble overtatt 1. desember i 2004. Frank O. Reite, som til nå har vært banksjef for KredittBanken, blir ansvarlig for Íslandsbankis virksomhet i Norge og medlem i konsernledelsen i Íslandsbanki-gruppen. Reite blir styreformann for KredittBanken og vil fungere som banksjef inntil en etterfølger er ansatt. I BNbank, som er en av landets mest veldrevne banker, vil det ikke skje noen endringer i ledelsen. Banksjef Gunnar Jerven fortsetter i stillingen som banksjef og administrende direktør, med fokus på å styrke BNbanks posisjon som en ledende og lønnsom bank i sin nisje. Ved å gjøre Norge til et forretningsområde med egen ledelse vil Íslandsbanki styrke den norske virksomheten ved å utnytte fordelene og vekstmulighetene som følger av oppkjøpene i Norge. Samtidig bringes ledelseskompetanse med førstehånds kunnskap om det norske markedet inn i Íslandsbankis konsernledelse. Frank O. Reite (35) har vært administrerende direktør og banksjef for KredittBanken siden april 2004. Fra 2000 til 2004 var Reite direktør i AkerRGI og satt i flere av styrene i AkerRGI-systemet, inkludert Norway Seafoods og Aker Yards. I perioden 1996-2000 hadde Frank O. Reite flere lederposisjoner i Norway Seafoods, etter å ha vært sentral i restruktureringen av RGIs fiskerivirksomhet i USA og Norge i 1995. Før dette jobbet han som kredittanalytiker i Cristiania Bank og Kredittkasse (CBK) i Seattle i 1993 og 1994. Frank O. Reite er utdannet økonom fra Handelshøyskolen BI (1993). Parallelt med at Reite trer inn i Íslandsbankis konsernledelse, gjennomføres endringer i Íslandsbankis Investment Banking, for å styrke bankens internasjonale ekspansjon utenfor Norge og Island. – Íslandsbanki har nådd målet vi satte oss med å få et godt fotfeste i Norge gjennom oppkjøpet av BNbank og KredittBanken, og vi har skapt en unik plattform for videre lønnsom vekst. For å omsette denne plattformen i suksess må vi nå utnytte våre ansattes kunnskap og ekspertise. Med engasjerte ansatte skal vi utvikle populære produkter for kundene våre, sier konsernsjef Bjarni Ármannsson i Íslandsbanki. Pressekontakt: Frank O. Reite, ansvarlig for Íslandsbanki i Norge, frank.reite@KredittBanken.no / mobil 915 80 604 Bjarni Ármannsson, konsernsjef Íslandsbanki, bjarni.armannsson@isb.is / mobil 911 08 911 For mer informasjon om Íslandsbanki, se www.islandsbanki.is