Pressemelding: Íslandsbanki fremmer frivillig tilbud på BNbank

Reykjavik 15. november 2004: Íslandsbanki hf., Reykjavik, har vedtatt å fremme et frivillig tilbud om kjøp av alle utestående aksjer i Bolig- og Næringsbanken ASA (BNbank). Tilbudet er på NOK 320 per aksje, mot kontant betaling. Tilbudet ligger ca. 19 prosent over siste notering på Oslo Børs og 25 prosent over gjennomsnittlig aksjekurs de siste seks månedene. Íslandsbanki kontrollerer allerede ca. 46 prosent av aksjene i BNbank i form av egne aksjer og rettigheter til aksjer.

Íslandsbanki har definert Norge og Island som sine hjemmemarkeder, og banken har høye vekstambisjoner i det norske markedet. Som en svært veldrevet finansinstitusjon med høy ekspertise og gode resultater, passer BNbank meget godt inn i Íslandsbankis strategi. BNbanks resultater og historikk gjør at den vil kunne bidra betydelig til Íslandsbankis resultater og markedsposisjon i tiden fremover. Detaljer om det frivillige tilbudet: • NOK 320 per aksje i kontanter gjennom et offentlig tilbud • Total transaksjonsverdi NOK 3,1 milliarder • Tilbudet ligger ca. 19 prosent over siste omsetning • 3 prosent årlig rentekompensasjon fra akseptdato og frem til gjennomføringstidspunktet • Tilbudsperioden ventes å bli fra 29. november til 17. desember Íslandsbanki har inngått avtale om kjøp av Sparebanken Østs eierandel på 20 prosent av aksjene i BNbank. Avtalen er bare avhengig av godkjennelse fra myndighetene. Íslandsbanki har også kjøpt aksjer i markedet og eier tilsammen ca. 9,8 prosent. I tillegg har banken mottatt forhåndsaksepter tilsvarende ca. 16 prosent av BNbanks aksjekapital. Íslandsbanki kontrollerer dermed ca. 46 prosent av aksjene i BNbank. Det frivillige tilbudet om kjøp av BNbank er underlagt sedvanlige betingelser, inkludert: • Nødvendig godkjennelse fra myndighetene • Aksept fra aksjonærer som representerer mer enn 90 prosent av aksjene i BNbank • Tilfredsstillende due diligence • Ingen vesentlig endring i negativ retning av BNbanks selskapsstruktur, forretningsfinansielle status og/eller drift Íslandsbanki vil finansiere transaksjonen gjennom en kombinasjon av en aksjeemisjon og ansvarlig lån. Íslandsbankis visjon er å etablere Íslandsbanki og BNbank som en sterk islandsk-norsk bankgruppe. Íslandsbanki vil også vurdere parallellnotering av aksjen på Oslo Børs i tillegg til notering på Islands Børs. Íslandsbanki planlegger å videreføre BNbank som en separat enhet og videreutvikle dens kjernekompetanse, tilsvarende strategien for KredittBanken. Íslandsbanki har som mål å bidra til den norske virksomheten med finansiell støtte og et bredere produktspekter Íslandsbanki støtter fortsatt lokalisering i Trondheim for BNbanks hovedkontor og har uttrykt et ønske om at den nåværende ledelsen fortsetter å lede banken. Íslandsbanki er en ledende finansgruppe i hjemmemarkedet på Island. Íslandsbanki har i løpet av de siste årene lykkes i å utvide sin internasjonale aktivitet gjennom organisk vekst. I Norge har Íslandsbanki bidratt med finansiering til små og mellomstore sparebanker, samt tradisjonell industrivirksomhet. Med solid balanse, lønnsom virksomhet og god finansieringstilgang, har Íslandsbanki etablert et sterkt fundament for videre vekst. Tidligere i år fremmet Íslandsbanki et tilbud om kjøp av KredittBanken i Ålesund og ervervet tilsagn fra aksjonærer som kontrollerer mer enn 99 prosent av aksjene i KredittBanken. Kredittilsynet har anbefalt kjøpet, og Íslandsbanki venter nå på endelig godkjennelse fra Finansdepartementet. Et formelt tilbudsdokument vil bli utarbeidet og sendt BNbanks aksjonærer så snart det er praktisk mulig. Pressekontakt: Bjarni Ármannsson, konsernsjef Íslandsbanki, +47 911 08 911 Om Íslandsbanki hf: Íslandsbanki er en ledende finansgruppe på Island og tilbyr brede bank- og forsikringstjenester. Bankgruppen har avdelinger i London og Luxemburg og er notert på Islands Børs (Kauphöll Íslands). Íslandsbanki har en markedsverdi på ca. NOK 11 milliarder. Totale eiendeler var ved avslutningen av tredje kvartal NOK 52,8 milliarder. I september 2004 fremmet Íslandsbanki et frivillig tilbud om kjøp av alle aksjene i KredittBanken i Ålesund. Per i dag har Íslandsbanki mottatt aksepter for mer enn 99 prosent av aksjene i KredittBanken. For mer informasjon om Íslandsbanki, se www.islandsbanki.is

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker