Museer i Israel - nasjonal portal

Report this content

Den nylig lanserte nettportalen "Museeer i Israel – den nasjonale portalen" er det første prosjektet i sitt slag som presenterer Israels utvikling innenfor bevaring og pleie av kultur og kulturarv.  Den vil fungere som en inngangsport for mennesker over hele verden, med informasjon om Israels mange online museer tilgjengelig på datamskiner, nettbrett og smarttelefoner.

Mange israelske museer presenterer permanente og midlertidige utstillinger hele året til glede for publikum. Men de utstilte gjenstandene representerer bare en brøkdel av den enkelte samlingen. Museene har store lagre med mange gjenstander som normalt ikke er tilgjengelig for forskere og andre med spesielle interesser, som ønsker å fordype seg i samlingene for å lære om Israels historie. Alt i alt finnes det i israelske museer lagret ca. 1,5 millioner gjenstander i alle mulige kategorier: Kunst, judaica, historie, arkeologi, verdens kulturer, natur og vitenskap.

Portalen inneholder informasjon om Israels museer, deres permanente og midlertidige utstillinger, tidligere utstillinger samt verdensberømte og lite kjente gjenstander, som nå vises frem for publikum for første gang. Det enkelte museet har en egen side hvor de viser generell og spesifikk informasjon om deres aktiviteter, formål, åpningstider, kontakt- og reiseinformasjon, et utvalg av deres kolleksjoner m.m.

Portalen er åpen og fritt tilgjengelig for publikum i Israel og andre steder, og er utviklet for å oppfylle et ønske og behov hos mange forskjellige grupper.

I forbindelse med et samarbeid mellom Israel og Europa, kan portalen brukes til å få tilgang til Europeana, det felleseuropeiske digitale biblioteket hvor publikum kan finne, hente, se og forske i materialet. Portalen inneholder også avansert verktøy som kan hente frem og sammenligne gjenstander.

Mer informasjon

Best regards,

Elena Negut

PR Manager

Tel. 46 8 213386
Email. pr@igto.se 


Den Israelske Turistkontor har som oppgave å markedsføre Israel som destinasjon i Norden og Baltikum, samt å formidle turistinformasjon til allmennheten i disse landene. Den Israelske statens Turistbyrå arbeider direkte under turistministeriet i Israel. Sammenlagt finnes 18 turistbyråer rundt om i verden som arbeider med å fremme turismen til Israel.

Opplev det unike Israel – Besøk Tel Aviv, Party- og Beachbyen ved Middelhavet som aldri sover Streif rundt i fascinerende Jerusalem med sine tre verdensreligioner Flyt på det helsebringende Dødehavet Svøm med delfiner og snorkle i Rødehavets korallrev ved Eilat Gå i Jesus fotspor i det Hellige landet Vandre i Galilea med sin utrolige natur.

Les mer på www.goisrael.no   

Tags:

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker