Om oss

Om IverIver utvikler, tilrettelegger og leverer IT-tjenester som gir digitale konkurransefortrinn og muliggjør innovasjon. Vi veileder kundene våre gjennom et IT-landskap som er i stadig endring og gjør det enkelt å ta del i ny teknologi og moderne arbeidsmetoder. Kundene våre finns i alle bransjer, og vi leverer våre tjenester til mellomstore og store selskaper, organisasjoner og offentlig sektor. Med hovedkontor i Stockholm, opererer Iver i Norden med en agenda for å fortsette vår utvidelse, alltid nær kunden. Iver har en omsetning på ca. SEK 2,5 milliarder. Vi er ca. 1 300 medarbeidere fordelt på 25 lokasjoner i Norge og Sverige. Vi er store, men likevel kundenære, både geografisk og ikke minst i tanken. Les mer på iver.no.

Abonner