Fondsdistributøren MFEX blir kunde hos Iver

Report this content

Fondsdistributøren MFEX velger Iver som ny driftsleverandør for virksomhetskritiske IT-systemer. Avtalen strekker seg i første omgang over tre år og har en anslått verdi på rundt 22 millioner svenske kroner.

MFEX har valgt Iver som ny leverandør av IT-driftstjenester med strenge krav til sikkerhet og regeletterlevelse. Ivers løsning og leveranse omfatter både applikasjonsdrift med tilhørende systemer og infrastruktur samt automatiserte testmiljøer, containers og komplekse databaseløsninger. MFEX var ute etter en partner som med tjenester som IT-drift og transformasjon kunne bidra til selskapets fortsatte vekst. MFEX er uavhengige eksperter på global fondsdistribusjon og tilbyr en komplett løsning for fondshandel, volumprovisjon og fondsinformasjon. Banker og andre fondsdistributører bruker MFEX som en enkel og kostnadseffektiv tilnærming til global fondshandel.

– Vi vokser raskt og trenger en partner som kan holde et høyt tempo i flere parallelle prosjekter uten at det går utover tilgjengeligheten og sikkerheten, sier Daniel Nordstrand, som er ansvarlig for infrastruktur og support hos MFEX.

– Avtalen med MFEX viser at vi har et attraktivt tilbud til kunder innen bank og finans, med fokus på tilgjengelighet, sikkerhet og innovasjon. Vi har som mål å erobre ytterligere markedsandeler i dette segmentet, og med kunder som MFEX styrkes kompetansen og bransjekunnskapen vår kontinuerlig. Takket være dyktige og engasjerte medarbeidere kan vi nå sikre at MFEX blir en fornøyd kunde hos oss, sier forretningsområdesjef Magnus Blom i Iver.

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du kontakte:
Magnus Blom, forretningsområdesjef, Iver, telefon: +46 70 454 76 33, e-post: magnus.blom@iver.se
Jakob Tapper, informasjon, Iver, telefon: +46 739 81 63 33, e-post: jakob.tapper@iver.se

Om Iver
Iver utvikler og leverer tjenester innen IT-drift, høysikkerhetsløsninger og applikasjonsutvikling til mellomstore og store bedrifter og organisasjoner samt til offentlig sektor. Iver er den personlige utfordreren på det nordiske IT-driftsmarkedet. Selskapet har hovedkontor i Stockholm og driver virksomhet i Norge og Sverige. Målet er å fortsette den nordiske ekspansjonen, alltid med nærhet til kunden. Selskapet har sine røtter i den vellykkede fusjonen mellom Candidator og DGC. Sammen har de, med EQT som eier, vokst seg sterkere og kjøpt opp selskapene Solid Park, Exeo, Ismotec og IT Gården. Iver omsetter for drøyt 1,7 milliarder svenske kroner og har cirka 1 000 medarbeidere. Les mer på iver.no.

Om MFEX
MFEX, en uavhengig ekspert på global fondsdistribusjon, tilbyr komplette løsninger innen fondsdistribusjon. Banker og andre fondsdistributører bruker MFEX som en enkel og kostnadseffektiv tilnærming til global fondshandel. Via MFEX får man tilgang til verdens største fondsutvalg med handel og fondsinformasjon fra de over 920 fondsselskapene og 72 000 fondene som MFEX samarbeider med. MFEX er uavhengig og praktiserer full åpenhet mellom distributører og fondsselskaper. MFEX' hovedkontor ligger i Stockholm, og selskapet har også kontorer i Paris, Genève, Kuala Lumpur, London, Luxembourg, Madrid, Milano, Singapore og Umeå.

Informasjonen ble offentliggjort 3. september 2019, kl. 08.30.

Abonner

Multimedia

Multimedia