Hansa Borg Bryggerier velger Iver som ny IT-partner

Report this content

Hansa Borg, en av Norges største bryggeri- og drikkevareleverandører, har valgt Iver som en ny leverandør av IT-tjenester. Avtalen strekker seg over tre år og anslås å være verdt i overkant av 16 millioner kroner den første avtaleperioden.

Hansa Borg har valgt Iver som sin nye IT-partner og leverandør av IT-tjenester. Hansa Borg er Norges største norskeide bryggeri- og drikkevareaktør og består av Borg Bryggerier i Sarpsborg, Christianssands Bryggeri (CB) i Kristiansand, Hansa Bryggeri i Bergen, småbryggeriet Nøgne Ø i Grimstad, og et produksjons- og tappeanlegg for Olden naturlig mineralvann i Oldedalen i Nordfjord. Til sammen har Hansa Borg mer enn 400 års bryggerierfaring og representerer i dag noen av de mest kjente varemerkene i det norske drikkevaremarkedet.

– Avtalen med Iver er et resultat av en forstudie hvor vi har kartlagt nåværende og fremtidige behov. Vi valgte Iver fordi vi har konkludert med at Iver har tjenester som skal kunne avlaste vår egen IT funksjon, med oppgaver knyttet IT-drift og -support. Vi i Hansa Borgs avdeling for forretningsteknologi vil derved kunne fokusere mer på hvordan teknologi kan bidra til å nå nye forretningsmål. Blant annet gjennom å påvirke prosesser og verdiforslag i større grad enn tidligere, i partnerskap med organsisasjonen og kunder, sier Ken Bernes, CDO i Hansa Borg.– Måten Iver har vist interesse og fleksibilitet for å løse våre utfordringer, og at vi dermed kan ha Iver med på laget som en forlenget del av vår IT-funksjon og en sentral sparringspartner, har vært avgjørende for oss for valget av dem som IT-partner, sier Bernes.

Vi i Iver gleder oss over at Hansa Borg valgte Iver som sin IT- partner. Stadig flere bedrifter ser seg tjent med å omdefinere rollen til sine egne IT-avdelinger – fra rollen som en IT-driftsoperatør, til rollen som en pådriver og tilrettelegger for innføring av ny informasjonsteknologi basert på den nære kjennskapen til bedriftens utfordringer og muligheter som en intern IT avdeling enten har, eller kan opparbeide seg. Iver tar mål av seg til å spille sin rolle i dette landskapet, og vil sikre at vi gjennom leveransen øker bryggeri- og drikkevareleverandørens produktivitet og effektivitet, sier Lotta Strömbäck, regionsjef Norge i Iver.

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du kontakte:
Lotta Strömbäck, regionsjef Norge, Iver, telefon: +46 70 340 07 57, e-post: lotta.stromback@iver.se
Jakob Tapper, informasjon, Iver, telefon: +46 739 81 63 33, e-post: jakob.tapper@iver.se

Om Iver
Iver utvikler, setter sammen og leverer IT-tjenester som skaper digitale konkurransefortrinn og muliggjør innovasjon. Vi veileder kundene våre i et IT-landskap som er i stadig endring, og gjør det enkelt å ta i bruk ny teknologi og moderne arbeidsmåter. Iver har kunder i alle bransjer, og vi leverer tjenestene våre til mellomstore og store bedrifter og organisasjoner samt til offentlig sektor. Selskapet har hovedkontor i Stockholm og driver virksomhet i Norden. Målet er å fortsette ekspansjonen, alltid med nærhet til kunden. Iver omsetter for drøyt 2,5 milliarder svenske kroner og har cirka 1 300 medarbeidere fordelt på 25 kontorer i Norge og Sverige. Vi er store, men har nærhet til kundene våre – både geografisk og i tankene. Les mer på iver.no.

Informasjonen ble offentliggjort 27. mai 2021, kl. 09.00.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia