Iver drifter Hogias intelligente transportløsninger

Report this content

Iver er ny strategisk driftspartner for Hogias intelligente transportløsninger. En ny flerårig samarbeidsavtale er inngått.

Iver har inngått en ny avtale med Hogia om levering av driftstjenester for Hogias transportløsninger. Ivers løsning og leveranse bygger på en konsolidering av Hogias tidligere oppsett og skaper en effektiv, sikker og skalerbar leveranse der Hogias ulike kundemiljøer kan samkjøres, men likevel holdes atskilt. Hogias intelligente transportløsninger er en del av det digitale økosystemet som sammen med Hogias kunder muliggjør en rekke ulike digitale løsninger for blant annet kollektivtrafikk, transportbedrifter, terminalhåndtering og rederier. Hogia er ny kunde hos Iver.

– Sammen med Iver vil vi kunne skalere opp driftstilbudet vårt og øke tilgjengeligheten for kundene ytterligere. Dermed gir vi kundene våre økt trygghet og større muligheter til å fokusere på å planlegge trafikken for alle reisende rundt om i Sverige og Norden, sier driftsansvarlig Johan Jensen i Hogia Public Transport Systems.

– Vi er selvsagt veldig glade for at Hogia viser oss tillit og vil ha oss som ny IT-parter, og at vi får nok en kunde i segmentet logistikk og transport. Vi har allerede etablert et nært samarbeid og begynt på en leveranse der vi effektiviserer og konsoliderer Hogias løsning på en moderne og sikker måte. Jeg er overbevist at vi med våre engasjerte medarbeidere, vår tekniske ekspertise og vår gode forretningsforståelse kan realisere Hogias muligheter gjennom økt digitalisering av virksomheten, sier regionsjef Christian Karlsson i Iver.

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du kontakte:
Christian Karlsson, regionsjef, Iver, telefon: +46 73 347 10 18, e-post: christian.karlsson@iver.se
Jakob Tapper, informasjon, Iver, telefon: +46 739 81 63 33, e-post: jakob.tapper@iver.se

Om Iver
Iver er en ledende nordisk leverandør av skybaserte IT-tjenester. Med teknisk ekspertise og solid forståelse av virksomheten din hjelper vi deg med å drive digital transformasjon som gjør ambisjoner til virkelighet. Med hovedkontor i Stockholm opererer Iver hovedsakelig i Norden med mål om å fortsette ekspansjonen. Iver har en omsetning på litt over 2,7 milliarder svenske kroner og har cirka 1 400 ansatte som jobber på et av våre 25 kontorer rundt om i verden. We are not big blue – we are yellow. Stor nok til å skalere og smidig nok til å innovere. Les mer på iver.no.

Informasjonen ble offentliggjort 23. november 2021, kl. 09.00.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia