• news.cision.com/
  • Iver/
  • Iver kjøper opp City Network for å skape nytt europeisk skyalternativ

Iver kjøper opp City Network for å skape nytt europeisk skyalternativ

Report this content

Iver kjøper opp det svenske skytjenesteselskapet City Network. Oppkjøpet skaper et nytt europeisk skyalternativ for svenske og internasjonale virksomheter med behov for en komplett, sikker og teknisk ledende global base for sin digitale innovasjon. Den usikkerheten knyttet til lovgivning som nå råder i Europa når det gjelder bruk av ulike IT-tjenester, gjør at kjennskap til det lokale markedet og de juridiske og forretningsmessige forutsetningene som gjelder der, er et svært viktig utgangspunkt for det felles tilbudet.

– Hvordan man skal kunne drive med digital innovasjon og samtidig etterleve lovpålagte krav, er et spørsmål alle større virksomheter stiller seg nå. Det gjør også EU-toppene. Kommisjonens president, Ursula von der Leyen, understreket for eksempel nylig viktigheten av å skape en europeisk skystandard for å håndtere den digitale transformasjonen. Markedet har så langt vært dominert av noen få selskaper, men nå øker konkurransen. Vi kombinerer digital innovasjon og regeletterlevelse med globale leveranser, og blir dermed det europeiske skyalternativet, sier Johan Christenson, grunnlegger av og administrerende direktør i City Network.

Både Iver og City Network arbeider i dag med kunder som har Norden som utgangspunkt, men som også driver virksomhet på markeder i andre deler av verden. Kombinasjonen av lokalt og globalt nærvær er en nøkkelfaktor for det felles tilbudet, og selskapenes tjenester er allerede tilgjengelige i Europa, Nord-Amerika og Asia. Ivers mål er nå å øke innovasjonstakten med fokus på å utvikle og tilby enda flere teknologisk nyskapende tjenester.

– Oppkjøpet er strategisk viktig for Iver og innebærer en ytterligere styrking av vår posisjon som en lokal aktør med nærhet til kunden og et unikt tilbud. Nå kan vi tilby en helt ny type leveranse, der City Network tilfører en teknologiledende global skyinfrastruktur for de øvrige skytjenestene og driftstjenestene vi allerede tilbyr innen høysikkerhet. Dette er tjenester som vi nå kommer til å fortsette å utvikle for å muliggjøre enda høyere tempo i kundenes digitale transformasjon, sier administrerende direktør Carl-Magnus Månsson i Iver.

City Network vil inntil videre eksistere som en egen merkevare og et eget forretningsområde innenfor Iver under ledelse av Johan Christenson. Selskapets tjenester omfatter blant annet IT-infrastrukturtjenester for regulerte bransjer, Compliant Cloud, samt selskapets offentlige skytjeneste, City Cloud. Iver har i dag 1200 ansatte fordelt på 25 kontorer i Sverige og Norge. City Network har sin base i Karlskrona med 50 medarbeidere.

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du kontakte:
Carl-Magnus Månsson, adm. dir. og konsernsjef, Iver
Telefon: +46 73 668 92 74
E-post: carl-magnus.mansson@iver.se

Johan Christenson, grunnlegger og administrerende direktør, City Network
Telefon: +46 73 331 21 36
E-post: johan.christenson@citynetwork.eu

Jakob Tapper, informasjon, Iver
Telefon: +46 739 81 63 33
E-post: jakob.tapper@iver.se

Om City Network
City Network er en ledende global leverandør av skytjenester for IT-infrastruktur. Selskapets skytjenester bygger på den åpne plattformen OpenStack og tilbys som offentlig sky, privat sky eller Compliant Cloud. City Network er sertifisert i henhold til ISO 9001, 14001, 22301, 27001, 27010, 27013, 27017 og 27018 – internasjonalt anerkjente standarder for kvalitetsstyringssystemer, miljø og informasjonssikkerhet.

Om Iver
Iver utvikler og leverer tjenester innen IT-drift, høysikkerhetsløsninger og applikasjonsutvikling til mellomstore og store bedrifter og organisasjoner samt til offentlig sektor. Iver er den personlige utfordreren på det nordiske IT-driftsmarkedet. Selskapet har hovedkontor i Stockholm og driver virksomhet i Norge og Sverige. Målet er å fortsette den nordiske ekspansjonen, alltid med nærhet til kunden. Selskapet har sine røtter i den vellykkede fusjonen mellom Candidator og DGC. Sammen har vi, med EQT som eier, vokst oss sterkere og kjøpt opp selskapene Solid Park, Exeo, Ismotec, IT Gården og Britt. Iver omsetter for drøyt 2,3 milliarder svenske kroner og har cirka 1 200 medarbeidere. Les mer på iver.no.

Informasjonen ble offentliggjort 28. september 2020, kl. 12.00.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia