Iver leverer skandinavisk løsning til forsikringsselskapet Help

Report this content

Forsikringsselskapet Help har valgt Iver som ny leverandør av IT-driftstjenester. Avtalen har en varighet på tre år, og leveransen omfatter tjenester til Helps virksomheter i Norge, Sverige og Danmark.

Forsikringsselskapet Help har valgt Iver som ny leverandør og partner for levering av IT-driftstjenester til Helps virksomheter i Norge, Sverige og Danmark. I løpet av de neste tre årene skal Iver blant annet levere drifts- og nettverkstjenester samt maskinvare. Hos Help kan privatpersoner få advokathjelp gjennom forsikring. Help tilbyr tjenester på de viktigste rettsområdene i privatlivet og er den eneste leverandøren i Skandinavia som spesialiserer seg på advokatforsikringer.

– Etter sju år hos en annen driftsleverandør valgte HELP i 2020 å inngå samarbeid med Iver for levering av drift og support av HELPs arbeidsflate. Iver har vært en meget solid støtte i arbeidet med å planlegge og gjennomføre en krevende migrering i perioden januar-februar 2021, og vi er trygge på at vi har valgt en leverandør som kan hjelpe oss videre i arbeidet med å tilby advokattjenester til alle. Utfordringer vi har opplevd og hatt er blitt tatt tak i og løst fortløpende og jeg vil særlig trekke frem Ivers konsulenter og supportapparat. De har stått på og lagt inn en betydelig innsats, utover det som kan forventes, i arbeidet med å få oss trygt over på deres driftsplattform, sier Mikhail Lilleøren, IT- og utviklingssjef i Help.

– Jeg er stolt over at Iver har fått Help som ny kunde. Gjennom virksomhetsforståelse, teknisk kompetanse og personlig engasjement skal vi sikre at Help alltid har den beste løsningen. Vi har engasjerte og dyktige medarbeidere som ved hjelp av solid forståelse av kundens virksomhet og respekt for de utfordringene virksomheten møter, skal sørge for at Help blir en fornøyd kunde hos oss, sier Lotta Strömbäck, som er Ivers regionsjef for Norge.

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du kontakte:
Lotta Strömbäck, regionsjef, Iver, telefon: +46 70 340 07 57, e-post: lotta.stromback@iver.se
Jakob Tapper, informasjon, Iver, telefon: +46 739 81 63 33, e-post: jakob.tapper@iver.se

Om Iver
Iver utvikler, setter sammen og leverer IT-tjenester som skaper digitale konkurransefortrinn og muliggjør innovasjon. Vi veileder kundene våre i et IT-landskap som er i stadig endring, og gjør det enkelt å ta i bruk ny teknologi og moderne arbeidsmåter. Iver har kunder i alle bransjer, og vi leverer tjenestene våre til mellomstore og store bedrifter og organisasjoner samt til offentlig sektor. Selskapet har hovedkontor i Stockholm og driver virksomhet i Norden. Målet er å fortsette ekspansjonen, alltid med nærhet til kunden. Iver omsetter for drøyt 2,3 milliarder svenske kroner og har cirka 1 200 medarbeidere fordelt på 25 kontorer i Norge og Sverige. Vi er store, men har nærhet til kundene våre – både geografisk og i tankene. Les mer på iver.no.

Informasjonen ble offentliggjort 4. Mai 2021, kl. 09.00.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia