Iver signerer avtale med Storstockholms brandförsvar

Report this content

Storstockholms brandförsvar har gitt Iver ansvaret for IT-driften i organisasjonen. Høy beredskap døgnet rundt krever et sikkert og tilgjengelig IT-miljø. Avtalen har en varighet på tre år, med mulighet til forlengelse.

Oppdraget krever fleksible og sikre løsninger, siden flere virksomhetssystemer brukes operativt under innsats, og enkelte også er integrert med systemet til SOS Alarm. Det er viktig å sikre tilgjengeligheten i situasjoner der øvrige samfunnsfunksjoner og øvrig samfunnsinfrastruktur har redusert kapasitet.

Storstockholms brandförsvar har døgnberedskap i ti medlemskommuner. Virksomheten omfatter blant annet redningstjeneste ved brann eller nødssituasjoner, forebyggende arbeid for å redusere brann og ulykker i samfunnet samt tilsyn med for eksempel skoler og sykehus. En forventet befolkningsøkning vil medføre et mer komplekst samfunn. Dette vil sannsynligvis føre til at risikobildet endres, og at behovet for redningsinnsats øker.

– Avtalen med Storstockholms brandförsvar viser at vårt tilbud med fokus på informasjonssikkerhet og innovasjon er attraktivt for denne typen organisasjoner. Som vi har nevnt tidligere, har vi som mål å erobre ytterligere markedsandeler innen både offentlig sektor og sikkerhetskrevende kunder. Jeg er takknemlig over og glad for at vi har dyktige og engasjerte medarbeidere som vil sørge for at Storstockholms brandförsvar blir en fornøyd kunde, sier forretningsområdesjef Magnus Blom i Iver. 

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du kontakte:
Magnus Blom, forretningsområdesjef, Iver, telefon: +46 70 454 76 33, e-post: magnus.blom@iver.se
Jakob Tapper, informasjon, Iver, telefon: +46 8 506 502 18 eller +46 739 81 63 33, e-post: jakob.tapper@iver.se

Om Iver
Iver utvikler og leverer tjenester innen IT-drift, høysikkerhetsløsninger og applikasjonsutvikling til mellomstore og store bedrifter og organisasjoner samt til offentlig sektor. Iver er den personlige utfordreren på det nordiske IT-driftsmarkedet. Selskapet har hovedkontor i Stockholm og driver virksomhet i Norge og Sverige. Målet er å fortsette den nordiske ekspansjonen, alltid med nærhet til kunden. Selskapet har sine røtter i den vellykkede fusjonen mellom Candidator og DGC. Sammen har de, med EQT som eier, vokst seg sterkere og kjøpt opp selskapene Solid Park, Exeo og Ismotec. Iver omsetter for drøyt 1,5 milliarder svenske kroner og har cirka 900 medarbeidere. Les mer på iver.no.

Informasjonen ble offentliggjort 26. juni 2019, kl. 13.00.

Abonner