• news.cision.com/
  • Iver/
  • Iver vinner Värmdö kommunes anbud om IT-driftstjenester og sikrer seg ny kontrakt i offentlig sektor

Iver vinner Värmdö kommunes anbud om IT-driftstjenester og sikrer seg ny kontrakt i offentlig sektor

Report this content

Iver har vunnet Värmdö kommunes anbud om IT-driftstjenester. Kontrakten har en varighet på tre år, med mulighet for forlengelse i ett år. Värmdö kommunes anbud om IT-driftstjenester er et viktig steg videre i kommunens digitaliseringsprosess.

Iver har vunnet Värmdö kommunes anbud om IT-driftstjenester. Selskapet skal blant annet levere serverkapasitet og drift samt support- og samarbeidstjenester. Innføringsprosjektet er i gang, og idriftsetting skjer fortløpende.

– Gjennom avtalen vår med Iver kan vi forbedre tilgjengeligheten og oppfylle kravene som virksomheten vår stiller. Dette er også en viktig del av en stabil og fremtidssikker grunnleggende infrastruktur, noe som er en forutsetning for kommunens pågående transformasjonsarbeid for å bli et smartere Värmdö, sier IT-sjef Ulf Herkommer i Värmdö kommune.

– Vi er selvfølgelig svært glade over å få flere kunder og markedsandeler i offentlig sektor. Offentlig sektor er et prioritert segment der vi skal oppnå kraftig vekst som partner og leverandør. I anbudsprosessen har vi vist at vi har en arbeidsmåte og et moderne og attraktivt tilbud som gir Värmdö kommune de riktige forutsetningene for å fortsette digitaliseringsprosessen, sier regionsjef Magnus Furmarker i Iver.

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du kontakte:
Magnus Furmarker, regionsjef øst, Iver, telefon: +46 732 36 52 49, e-post: magnus.furmarker@iver.se
Jakob Tapper, informasjon, Iver, telefon: +46 739 81 63 33, e-post: jakob.tapper@iver.se

Om Iver
Iver utvikler, setter sammen og leverer IT-tjenester som skaper digitale konkurransefortrinn og muliggjør innovasjon. Vi veileder kundene våre i et IT-landskap som er i stadig endring, og gjør det enkelt å ta i bruk ny teknologi og moderne arbeidsmåter. Iver har kunder i alle bransjer, og vi leverer tjenestene våre til mellomstore og store bedrifter og organisasjoner samt til offentlig sektor. Selskapet har hovedkontor i Stockholm og driver virksomhet i Norden. Målet er å fortsette ekspansjonen, alltid med nærhet til kunden. Iver omsetter for drøyt 2,5 milliarder svenske kroner og har cirka 1 300 medarbeidere fordelt på 25 kontorer i Norge og Sverige. Vi er store, men har nærhet til kundene våre – både geografisk og i tankene. Les mer på iver.no.

Informasjonen ble offentliggjort 15. juni 2021, kl. 15.00.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia