• news.cision.com/
  • Iver/
  • Overgang til skybaserte tjenester og bærekraft i fokus når Greenfood forlenger avtalen med Iver

Overgang til skybaserte tjenester og bærekraft i fokus når Greenfood forlenger avtalen med Iver

Report this content

Greenfood, et av Nordens ledende matvarekonsern innen sunn og fersk mat, forlenger avtalen med Iver om levering av IT-tjenester. Den nye avtalen fokuserer på skalerbarhet og overgang til en mer skybasert leveranse samt kundespesifikk rapportering av det totale klimafotavtrykket ved levering av IT-tjenester.

Greenfood, med varemerker som Picadeli, GreenDeli, Daily Greens og SallaCarte, gir Iver forlenget og utvidet tillit i form av en ny 24-månedersavtale. Iver vil fortsette å drifte hele Greenfoods IT-miljø, noe som omfatter serverdrift, lisenshåndtering, backup-tjenester samt drift av LAN, Wi-Fi og databaser. Iver vil også levere rapporter om klimafotavtrykket og miljøpåvirkningen som Ivers leveranse til Greenfood medfører.

– Fornyet tillit er det beste beviset vi kan få for at vi oppfyller kundenes krav. Avtalen med Greenfood omfatter de områdene som mange, spesielt større, virksomheter fokuserer på akkurat nå. Større fleksibilitet samt en tettere og mer rådgivende dialog om overgang til mer skybaserte løsninger, sier regionsjef Mikael Ryberg i Iver.

– Iver er den riktige partneren for oss når vi nå begynner overgangen til skybaserte tjenester. Vi har dessuten svært ambisiøse bærekraftmål, og i den kommende avtaleperioden skal Iver hjelpe oss med å måle, vurdere og redusere klimafotavtrykket som genereres av de IT-tjenestene vi kjøper inn, sier IT-sjef Josef Wellmarker i Greenfood.

– En annen tydelig trend, som også inngår i dialogen med og leveransen til Greenfood, er kundenes stadig strengere krav til bærekraft. Greenfood vil nå være med på et pilotprosjekt der vi skal kartlegge hele klimafotavtrykket som vår leveranse av IT-tjenester til Greenfood medfører, inkludert fotavtrykket fra hele leverandørkjeden vår. Vi er svært glade for at vi har fått fornyet tillit fra Greenfood, og for at vi nå kan videreutvikle både leveransen og relasjonen. Det gir oss enda bedre forutsetninger for å hjelpe Greenfood med å nå både vekst- og bærekraftmål, avslutter Mikael Ryberg.

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du kontakte:
Mikael Ryberg, regionsjef, Iver, telefon: +46 73 089 43 82, e-post: mikael.ryberg@iver.se
Jakob Tapper, informasjon, Iver, telefon: +46 739 81 63 33, e-post: jakob.tapper@iver.se

Om Iver
Iver utvikler, setter sammen og leverer IT-tjenester som skaper digitale konkurransefortrinn og muliggjør innovasjon. Vi veileder kundene våre i et IT-landskap som er i stadig endring, og gjør det enkelt å ta i bruk ny teknologi og moderne arbeidsmåter. Iver har kunder i alle bransjer, og vi leverer tjenestene våre til mellomstore og store bedrifter og organisasjoner samt til offentlig sektor. Selskapet har hovedkontor i Stockholm og driver virksomhet i Norden. Målet er å fortsette ekspansjonen, alltid med nærhet til kunden. Iver omsetter for drøyt 2,5 milliarder svenske kroner og har cirka 1 300 medarbeidere fordelt på 25 kontorer i Norge og Sverige. Vi er store, men har nærhet til kundene våre – både geografisk og i tankene. Les mer på iver.no.

Informasjonen ble offentliggjort 22. juni 2021, kl. 09.00.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia