Nobelprisen i kjemi til forskning som har gitt gjennombrudd i behandlingen av benmargskreft

Nobelprisen i kjemi til forskning som har gitt gjennombrudd i behandlingen av benmargskreft Legemidlet VELCADE® angriper benmargskreft eller myelomatose på en helt ny måte, og forlenger pasientenes levetid. Midlet er det første resultatet av forskningen som i dag ble gitt Nobelprisen i kjemi. To israelske og en forsker fra USA får prisen sammen for oppdagelsen av mekanismene bak cellenes nedbrytning av protein. Basert på denne kunnskapen hemmer Velcade utviklingen av sykdommen. Midlet er allerede i bruk ved flere norske sykehus. Nobelprisen i kjemi ble i dag tildelt forskerne Aaron Ciechanover og Avram Hershko ved Israel Institute of Technology, og Irwin Rose ved University of California. Prisen får de for sin forskning på hvordan cellenes kvitter seg med proteiner. På 1980-tallet fant de ut hvordan cellene "merker" proteiner som skal destrueres for å skille dem fra de som skal beholdes. Etter merkingen, populært kalt "dødskysset", blir de utpekte sendt til de såkalte proteasomene i cellene, som fungerer som en slags søppelkvern. - Takket være arbeidet til de tre prisvinnerne er det i dag mulig å forstå på et molekylært nivå hvordan cellene kontrollerer flere reguleringsprosesser ved å bryte ned visse proteiner og ikke andre. Når disse nedbrytningsprosessene ikke fungerer riktig, blir vi syke, skriver Kungliga Vetenskapsakademin i sin pressemelding om prisen. Forstyrrer produksjonen av kreftceller Velcade med virkestoffet bortezomib baserer seg på denne forskningen, og representerer således en helt ny tilnærming i behandlingen av myelomatose. Velcade er en proteasomhemmer. Ved å hemme proteasomer forstyrrer midlet produksjonen av kreftceller. Om lag 260 personer rammes av benmargskreft eller myelomatose her i landet hvert år. Bare ca 30 prosent av pasientene lever lenger enn fem år med sykdommen. Myelomatose representerer bare én prosent av alle krefttilfeller, men står for to prosent av alle kreftdødsfall. Myelomatose er en kronisk, dødelig lidelse. Det finnes ingen behandlingsform som kurerer sykdommen. Det gjør heller ikke Velcade. Målet er å forlenge pasientens liv, lindre symptomer og styrke livskvaliteten. Velcade er først aktuelt å bruke der pasienten før har forsøkt minst to andre behandlinger og sykdommen fortsatt utvikler seg. For disse pasientene er prognosen dårlig. Forventet levetid hos disse pasientene er seks til ni måneder. I en studie som ligger til grunn for godkjenning av Velcade i Europa og USA oppnådde pasientene en median overlevelse på 17,5 måneder ved bruk av midlet. Forventet levetid ble altså fordoblet. Studien viste at 35 prosent oppnådde respons på behandlingen. Kvalme, tretthet, diaré, forstoppelse, oppkast, trombocyttopeni og feber er vanlig rapporterte bivirkninger av behandlingen. I ulike studier som er gjennomført, har bivirkninger forårsaket at 17 prosent av pasientene har avbrutt behandlingen. Godkjent bruksområde i Norge Midlet er godkjent av Statens legemiddelverk med denne indikasjonsteksten: VELCADE® er indisert for behandling av pasienter med myelomatose (Multippelt myelom) som tidligere har fått minst to andre behandlinger og hvor det fortsatt er påvist sykdomsprogresjon etter den siste. Velcade blir ordinært tilgjengelig senere i høst. Inntil da er midlet tilgjengelig på registeringsfritak. For pressemelding fra Kungliga Vetenskapsakademin, se: http://nobelprize.org/chemistry/laureates/2004/press.html For Dagens nyheters intervju med prisvinnerne, se: http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=328303 For ytterligere opplysninger, kontakt: Rolf Hustvedt Key Account Manager Tel: 24 12 65 36 / 47 23 21 66 ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no