Jernbaneverket tar i bruk nødkommunikasjon

Jernbaneverket tok i dag i bruk GSM-R på Nordlandsbanen, Meråkerbanen, Raumabanen, deler av Dovrebanen og Rørosbanen. Banene omfatter 40 prosent av jernbanenettet. GSM-R skal i første omgang fungere som nødkommunikasjon ved at systemet gir rask og pålitelig kontakt mellom lokfører og togleder og øker således sikkerheten for de reisende.

- Innføring av GSM-R er et viktig løft for sikkerheten i togtrafikken. Nå er nettet tatt i bruk på baner som ikke har togradio, og planen er å gjennomføre utbygging av GSM-R på hele jernbanenettet innen 2007. Systemet gir store muligheter for trafikkselskapene og Jernbaneverket, sier jernbanedirektør Steinar Killi. Hele nettet skal opereres fra en operasjonssentral i Trondheim. Denne sentralen vil bli offisielt åpnet av samferdselsminister Torild Skogsholm den 19. januar. Statens jernbanetilsyn har stilt krav om at samtlige spor og jernbanetunneler skal ha et pålitelig system for nødkommunikasjon mellom togleder og lokfører. Jernbaneverket har hatt midlertidig dispensasjon for strekninger som ikke tilfredsstilte dette kravet. Dermed er utbyggingen på de prioriterte banene gjennomført innenfor stramme tidsfrister. Statens jernbanetilsyn har godkjent at GSM-R anleggene kan settes i drift på disse strekningene fra 01.12.04. GSM-R blir første mobilnett som bygges ut med full dekning langs sporet og i samtlige tunneler. GSM-R vil etter hvert erstatte flere andre kommunikasjonssystemer som brukes i jernbanedriften i dag. I 2005 skal GSM-R i drift på tre nye banestrekninger og prosjektet er planlagt fullført innen 2006. Norge er langt framme i Europa når det gjelder å ta GSM-R i bruk. I alt 32 europeiske land skal innføre GSM-R. Det digitale radiosystemet er utviklet spesielt for det europeiske jernbanenettet. Siden byggestart i september 2003 er GSM-R innført på Nordlandsbanen, Meråkerbanen, deler av Dovrebanen, samt Raumabanen og Rørosbanen. Prosjektet har omfattet over 200 installasjoner langs sporet, dekning i 200 tunneler, et kjernenett og nytt operasjonssenter. Anleggsarbeidene har strekt seg fra Hamar til Bodø, og både topografi og klima har gitt utfordringer ved den raske utbyggingen. Totalt vil utbygging av GSM-R på hele jernbanenettet koste om lag 1,7 milliarder kroner. Jernbaneverket eier og opererer GSM-R nettet. Den operative driften utføres av Operasjonssenter Marienborg i Trondheim. Senteret vedlikeholder både de sentrale systemene på Marienborg og de lokale GSM-R anleggene langs sporet. Nettet overvåkes døgnkontinuerlig, noe som gir grunnlag for rask oppfølging av feil. Senteret vil ha tett kontakt med de som trafikkerer på norske spor og skal bruke GSM-R nettet. Kontaktpersoner: Harald Nikolaisen, utbyggingssjef i Jernbaneverket. Mobil 913 70 521. Terje Steinsvik, leder JBV Nett i Jernbaneverket. Mobil 905 82 376.