NTP 2006-2015: Riktig retning, men nødvendige løft uteblir

NTP 2006-2015: Riktig retning, men nødvendige løft uteblir -NTP-dokumentet er en videreføring av dagens samferdselspolitikk og kan vanskelig sies å være en kursendring og et krafttak for jernbanetransport slik vi har ønsket, sier jernbanedirektør Steinar Killi i en kommentar til regjeringens forslag til Nasjonal Transportplan i perioden 2006 - 2015. NTP-dokumentet har for jernbanesektoren en investeringsramme på 16,4 milliarder kroner i planperioden. Dette er en økning på i overkant av 2 milliarder i forhold til etatenes planforslag, men omlag 10 milliarder kroner mindre enn det Jernbaneverket mener må til for å kunne bygge og oppruste 10 prosent av jernbanenettet til en moderne standard. -Jeg hadde håpet at den dokumentasjonen vi har lagt fram om lønnsomheten av økt jernbanesatsing hadde gitt større investeringsramme, selv om jeg er glad for den økningen som tross alt er foreslått i meldingen, sier Steinar Killi. Med regjeringens forslag blir det utbygging omkring de største byområdene som Bergen, Trondheim, Stavanger og Oslo. Dette betyr bedre vilkår for lokaltogtrafikken, mens det i Inter-Cityområdet fortsatt vil gjenstå et betydelig investeringsbehov. Jernbaneverket er tilfreds med satsingen på drift og vedlikehold. Kontaktperson: Informasjonsdirektør Jan Erik Kregnes Mobiltlf.: 916 55421 ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/12/20040312BIT20360/wkr0008.doc NTP Jernbaneinvesteringer fordelt på strekninger

Dokumenter og linker