Persontogtrafikken stenges i 16 dager mellom Lysaker og Drammen

Persontogtrafikken stenges i 16 dager mellom Lysaker og Drammen På grunn av at nytt signalanlegg for Sandvika stasjon skal tas i bruk, innstilles persontogtrafikken mellom Lysaker/Høvik og Drammen i 16 dager fra 17. juli til 2. august. Også trafikken på Spikkestadlinjen blir innstilt. NSB og Flytoget setter opp busstransport til erstatning for innstilte tog. I forbindelse med utbyggingen av nytt dobbeltspor mellom Sandvika og Asker skal signalanlegget ved Sandvika stasjon skiftes ut. Dette anlegget blir en del av signalanlegget på det nye dobbeltsporet. Jernbaneverket har i samråd med operatørene NSB, Flytoget og CargoNet besluttet å utføre innkoblingen og uttestingen av signalanlegget over en 16 dagers sammenhengende periode i fellesferien. Alternativet ville vært å innstille togtrafikken på strekningen fem helger i august og september. En sammenhengende innstilling i fellesferien vil totalt sett gi minst ulempe for de reisende og gi fordeler for Jernbaneverket som utbygger. Når banen blir togfri over en så lang periode, vil Jernbaneverket bruke anledningen til å utføre planlagte vedlikeholdsarbeider og oppgaver på dobbeltsporanlegget. Dette vil redusere behovet for togfrie arbeidshelger på Drammenbanen i hele andre halvår av 2004. Jernbaneverket understreker at til tross for innstillingen av persontogtrafikken, vil det fortsatt gå enkelte godstog og anleggstog mellom Lysaker og Drammen. Det vil derfor være forbundet med stor fare å bevege seg i og ved sporene. Busser vil erstatte toget i hele perioden. Det innebærer at ulempene for de reisende blir begrenset. Nærmere opplysninger ved: Informasjonssjef Kjell Bakken, Jernbaneverket Utbygging tlf 916 57 573 Om NSBs bussopplegg: Informasjonssjef Preben Colstrup, NSB tlf 916 53 500 Om Flytoget AS: Kommunikasjonssjef Lena Nesteby, tlf 480 10 ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no